Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cynigion am gyfleoedd caffael dramor: beth i'w ddisgwyl o 1 Ionawr 2021

 

Gwybodaeth i fusnesau’r DU am gyfleoedd caffael dramor sy’n dod o dan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA) a chytundebau masnach y DU.

Mae'r GPA yn agor marchnadoedd caffael ymhlith ei randdeiliaid. I'r DU, sydd wedi ymrwymo i’r GPA, mae hyn yn golygu:

  • Gall busnesau’r DU gynnig am rai cyfleoedd caffael penodol yn nhiriogaethau’r partïon eraill a gall busnesau o’r partïon hynny gynnig am rai cyfleoedd caffael yn y DU

  • Bydd busnesau'r DU yn parhau i elwa ar y cyfleoedd a'r hawliau a ddarperir gan y GPA o 1 Ionawr 2021.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Am wybodaeth gyfredol, darllenwch: Cytundeb ar Gaffael y Llywodraeth

Gallwch hefyd ddarllen am y cyfnod pontio.