Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cymorth a chefnogaeth os yw’ch busnes yn masnachu gyda’r UE

 

Cyfle i ddysgu mwy am fasnachu gyda’r UE o 1 Ionawr 2021.

I brynu neu werthu o’r UE, bydd angen i’ch busnes ddilyn rheolau tollau newydd neu ni fyddwch yn cael dal ati i fasnachu. Mae angen cymryd y camau pwysig hyn pa beth bynnag fydd canlyniad trafodaethau â’r UE ac a yw Llywodraeth y DU yn sicrhau Cytundeb Masnach Rydd ai peidio.

Rhagor o wybodaeth: