Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cyhoeddi Datganiad Polisi Caffael Cymru

 

Ar ôl ymgynghori'n helaeth â rhanddeiliaid, rydym wedi cyhoeddi trydydd Datganiad Polisi Caffael Cymru. Mae'r DPCC diweddaraf yn nodi'r weledigaeth strategol a rennir ar gyfer caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

 

Rydym wedi datblygu'r datganiad hwn yng nghyd-destun Covid-19 a'n hymadawiad â'r UE. Bydd yn helpu i ddiffinio ein cynnydd yn erbyn nodau lles a sicrhau bod caffael cyhoeddus yn cyfrannu at Gymru yn gymdeithasol, yn economaidd, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.

 

Llywio i'r Datganiad Polisi Caffael Cymru

 

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar DPCC.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, anfonwch e-bost at: CommercialPolicy@llyw.cymru