Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gweminar tendro byw - Afon Dyfrdwy LIFE - fframwaith gwaith adfer afonydd

 

Cost: Am ddim

21 Ebrill 2021, 14:00 - 16:00 - Digwyddiad ar-lein

Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweithdy tendro penodol a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i dendro ar gyfer y Fframwaith Gwaith Adfer Afonydd.

Bydd y gweithdy’n cynnwys: -

  • Defnyddio GwerthwchiGymru

  • Defnyddio EdendrCymru

  • Pwysleisio anghenion y prynwr

  • Arweiniad ar greu ymatebion o safon uchel.

  • Deall model gwerthuso

I archebu lle ar y gweminar yma, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01745 585 025 neu e-bost northwales@businesswales.org.uk.

 Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno at blartfform Microsoft Teams. Ar dderbyn eich cais mynychu, byddwn yn darparu’r linc i’r gweminar.