Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

ECA, BESA a GwerthwchiGymru gweithdy rhithwir

 

27 Mai 2021, 14:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein
Cost: Am ddim

 

Mae Busnes Cymru, ECA, BESA a GwerthwchiGymru yn falch o gefnogi'r Gwasanaethau Rhagoriaeth mewn Electrodechnegol a Pheirianneg (ECA) a'r Gymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BESA) i gyflwyno'r cyflwyniad hwn i Sell2Wales Quick Quotes a chymorth Busnes Cymru ar gyfer gweithdy rhithwir busnesau bach a chanolig.

 

Yr ECA yw cymdeithas fasnach fwyaf y DU ac mae wedi bod yn sbardun yn y diwydiant gwasanaethau electrodechnegol a pheirianneg ers ffurfio'r Gymdeithas yn 1901.  Mae'r diwydiant contractio trydanol yn cyflogi 350,000 o weithwyr a mwy na 15,000 o brentisiaid.   Mae ECA yn parhau i weithio ar wella safonau, cefnogi'r diwydiant a chreu amgylchedd busnes cynaliadwy.

 

Y Gymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BESA) a sefydlwyd ym 1904, mae gan BESA dreftadaeth falch ac mae sawl enw wedi'i hadnabod drwy gydol ei hanes, yn fwyaf nodedig fel y Gymdeithas Contractwyr Gwresogi ac Awyru (HVCA). Nawr yn masnachu fel BESA, ein prif ffocws yw cefnogi a gwasanaethu ein haelodau sy'n weithgar wrth ddylunio, gosod, comisiynu, cynnal a chadw, rheoli a rheoli systemau a gwasanaethau peirianneg mewn adeiladau.

 

Agenda

  • Croeso a chyflwyniad.
  • Cyfle i ddysgu mwy am Ddyfynbrisiau Cyflym, cyfleuster dyfynbris ar-lein GwerthwchiGymru sy'n caniatáu i brynwyr gael dyfynbrisiau cystadleuol yn electronig.
  • Cymorth Busnes Cymru.

 

Dyma rai o fanteision defnyddio Dyfynbrisiau Cyflym:

  • derbyn neu wrthod cyfleoedd Dyfynbris Cyflym yn hawdd
  • ymateb gyda dyfyniadau cystadleuol am gyfleoedd gwerth isel
  • defnyddio'r Blwch Post Dyfynbris Cyflym i ymateb yn hawdd ar-lein
  • defnyddio eich Proffil Cyhoeddus GwerthwchiGymru i gynyddu eich siawns o gael eich gwahodd i Ddyfynbris Cyflym
  • gall prynwyr nawr ddod o hyd i'ch cwmni'n hawdd drwy offeryn chwilio Cyflenwr GwerthwchiGymru
  • rheoli a chadw golwg ar eich cynnydd Dyfynbris Cyflym gan ddefnyddio eich panel rheoli GwerthwchiGymru

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael ar y darganfyddwr Digwyddiadau Busnes Cymru.