Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Tyfu eich busnes gyda band eang gwibgyflym – rhaglen band eang ffibr llawn Sir Benfro

 

Oes gan eich busnes Fand Eang Gwibgyflym? A hoffech chi gael gwybod am fanteision Band Eang Gwibgyflym i’ch busnes a chlywed am y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael gan y Rhaglen Band Eang Ffibr Llawn sy’n cael ei chyflwyno ar hyn o bryd yn Sir Benfro?

 

Dysgwch ragor am ddigwyddiad ar-lein nesaf Grŵp Rhyngweithio Busnes Bwrdd yr Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a gyflwynir ar y cyd â Busnes Cymru. Bydd y digwyddiad yn egluro sut all eich busnes elwa o Fand Eang Gwibgyflym a fydd yn cael ei gynnal ddydd Mercher 16 Mehefin rhwng 10:00am - 11:30am. I gofrestru, cliciwch y ddolen ganlynol https://bit.ly/3flX3aX.

 

Ymhlith y cyflwynwyr yn y digwyddiad mae Patrick Hannon, Rheolwr Rhaglen Cyflawni Band Eang o Gyngor Sir Benfro, Peter Williams, Rheolwr Perthnasoedd Technegol, Seilwaith Digidol, Llywodraeth Cymru, a David Elsmere, Rheolwr Partneriaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Bydd agenda’r digwyddiad yn cynnwys y canlynol: 

 

Patrick Hannon – Cyngor Sir Benfro

 

  • Gwella seilwaith band eang ledled y sir gyda Band Eang Ffibr Llawn i unrhyw un yn Sir Benfro.
  • Ein rhaglen hyd yma
  • Beth mae preswylwyr a busnesau angen ei wneud i elwa o’r rhaglen

 

Peter Williams – Llywodraeth Cymru

 

  • Beth yw Lloeren Cenhedlaeth Nesaf a band eang 4G?
  • Beth yw LoRaWAN a’r Rhyngrwyd Pethau?

 

David Elsmere – Cyflymu Cymru i Fusnesau

 

  • Mynediad o bell fel bod modd gweithio o unrhyw le
  • Adnoddau ar-lein i’ch helpu chi i weithio’n gynt ac yn fwy effeithlon
  • Aros yn ddiogel ar-lein ac amddiffyn eich busnes
  • Dweud wrth bobl eich bod yn ddiogel i fod ar agor ar gyfer busnes

 

Mae hwn yn ddigwyddiad na fyddwch eisiau ei golli, felly sicrhewch eich lle heddiw drwy glicio’r ddolen ganlynol https://bit.ly/3flX3aX.