Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Digwyddiad cwrdd â'r prynwr rhithwir Andrew Scott Ltd - Ysgol Gynradd Aberdar

 

23 Gorffennaf 2021 - Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

Mae Andrew Scott Ltd yn cynnal digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr Rhithwir ar gyfer eu prosiect Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar, sy'n ei ddarparu ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf drwy Fframwaith SEWSCAP 3. Disgwylir i'r prosiect ddechrau ym mis Gorffennaf 2021 a bydd yn rhedeg tan Haf 2022

Rydym am annog cynifer o isgontractwyr a chyflenwyr newydd a lleol â phosibl, er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i greu cyfleoedd i fusnesau bach a chanolig, a mentrau cymdeithasol, a gwneud cais am waith ar brosiect Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i chi drafod y prosiect gyda thîm y prosiect a thrafod yr hyn y gall eich cwmni ei gynnig

Mae'r pecynnau is-gontract sydd ar gael yn cynnwys:

  • Gosod brics
  • Adeiladwyr/ Glanhau gwreichioni
  • Gwaith Coed
  • Gorchuddion llawr
  • Gwaith Mastig/Selio
  • Paentio
  • Sgridio
  • leinio gwyn

Mae Andrew Scott Ltd yn annog y defnydd o'r Gymraeg, os hoffech sgwrsio yn Gymraeg ar gyfer eich sesiwn, bydd cynrychiolydd sy'n siarad Cymraeg o Andrew Scott Ltd yn mynychu'r digwyddiad hwn

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn yw canol dydd 21 Gorffennaf 2021

Os ydych eisoes yn gyflenwr cymeradwy i Andrew Scott Ltd, nid oes angen i chi fynychu

 I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen ganlynol: Digwyddiad cwrdd â'r prynwr rhithwir Andrew Scott Ltd - Ysgol Gynradd Aberdar.