Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Digwyddiad cwrdd â'r prynwr: Comisiynu gofal plant dechrau'n deg

 

27 Medi 2021, 13:00 - 14:00

27 Medi 2021, 18:00 - 19:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn rhoi trosolwg o'r rhaglen Dechrau'n Deg, yn canolbwyntio ar Fanyleb Gwasanaeth Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gyfer plant 2 flwydd oed ac yn rhoi trosolwg o'r broses gomisiynu a byddwn yn mynd drwy'r amserlen ar gyfer y comisiynu hwn, gan arwain at gontractau newydd yn mynd yn fyw ar Ebrill 1af 2022.

Archbwch Nawr: Digwyddiad cwrdd â'r prynwr: Comisiynu gofal plant dechrau'n deg