Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

TfW - Fframwaith addasu a gwella gorsafoedd ymgysylltu â'r farchnad

 

30 Medi 2021, 09:00 - 12:00

Cost: Am ddim - Digwyddiad ar-lein

Mae'n bosibl y bydd Trafnidiaeth Cymru Rail Ltd yn bwriadu sefydlu cytundeb fframwaith ar gyfer gwaith ar gyfer Addasu a Gwella Gorsafoedd. Bydd y digwyddiad ymgysylltu hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am y cyfle a hefyd y gallu i ofyn cwestiynau i dîm TrC.

Darparu gwaith gorsafoedd ledled Cymru gan gynnwys Brandio, Cyfleusterau Gorsafoedd (meinciau, ystafelloedd aros ac uwchraddio WC), Telegyfathrebiadau (uwchraddio gwasanaethau gwybodaeth i gwsmeriaid, teledu cylch cyfyng), Cyfleusterau Staff (ystafelloedd newid), Datblygiad Cymdeithasol a Masnachol (unedau manwerthu), Hygyrchedd, Marcwyr Ceir Stop ac Arolygon Arbenigol, Mân Waith Rheilffordd, Gwaith Llwyfan.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy: TfW - Fframwaith addasu a gwella gorsafoedd ymgysylltu â'r farchnad