Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

J.G Hale & Sevenoaks Modular: Fflatiau sirol digwyddiad caffael cwrdd â’r prynwr

 

21 Hydref 2021, 10:00 - 13:00

Lleoliad: Best Western Aberavon Beach Hotel, Port Talbot, SA12 6QP

Cost: Am ddim

 

Mae J.G Hale Construction Ltd a SevenOaks Modular Ltd yn falch iawn o gynnal digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr, yng Ngwesty Glan Môr Aberafan, ar yr 21ain o Hydref 2021, o 10am-1pm. Bydd y digwyddiad yn targedu'r broses o gaffael is-gontractwyr ar gyfer Ail ddatblygu Fflatiau Sirol, prosiect ar gyfer Tai Tarian, gan greu 55 o gartrefi ynni-effeithlon newydd, tra'n ailddatblygu 72 o eiddo presennol. Bydd y cynllun yn defnyddio dulliau adeiladu modern.

Mae'r pecynnau is-gontractwr canlynol ar gael i'w gosod:

 • Leinin Sych
 • Trydanol
 • Peintio
 • Gwaith coed
 • Tirlunio
 • Ardal chwarae
 • Gosodwyr brics sy'n gosod llawr
 • Balwstradio Gwydr
 • Teilsio
 • Ffensio
 • Toeau
 • Siediau
 • Inswleiddio

Rydym yn croesawu diddordeb gan is-gontractwyr a chyflenwyr lleol. Gall micro-fusnesau gael cymorth gan Busnes Cymru, ar y cyd â'r digwyddiad.

Bydd pob un sy'n bresennol yn cael slot pymtheg munud gyda'n tîm Masnachol. Cyrhaeddwch 10 munud cyn eich apwyntiad i weld cynlluniau'r safle.

Archebwch nawr: J.G Hale Construction Ltd & Sevenoaks Modular Ltd : Fflatiau sirol digwyddiad caffael cwrdd â’r prynwr