Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Ôl-osod er Mwyn Optimeiddio (orp): Cyflwyniad i system ynni deallus Sero (IES)

 

19 Hydref 2021, 09:00 - 12:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

Mae'r cydweithrediad  Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) a GwerthwchiGymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein, ddydd Mawrth

19 Hydref, 9:00 am, i ddweud wrthych am y Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) a'r farchnad Ôl-osod gynyddol yng Nghymru a darparu sesiwn friffio fanwl ar rôl system Sero's IES a'r rhan annatod y mae'n ei chwarae ar gyfer taith unrhyw gartref i sero net.

Ar hyn o bryd mae tua 1.4m o gartrefi ledled Cymru y mae angen eu gwneud yn fwy effeithlon o ran carbon i helpu i gyrraedd targedau sero-net 2050, felly bydd cael ôl-ffitio'n iawn a gwneud iddo ddigwydd drwy ddarparu'r sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen, yn allweddol i adeiladu economi gref yn y dyfodol a helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Mae'r Rhaglen rllwybr Ôl-osod er mwyn Optimeiddio   gydweithrediad o 68 o bartneriaid, gan gynnwys 26 o ddarparwyr tai cymdeithasol, sydd wedi derbyn mwy na £13m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Llywodraeth drwy'r Rhaglen Tai Arloesol a bydd mwy na 1,700 o gartrefi ledled Cymru yn gwneud mwy o ynni-effeithlon. Yn ogystal â helpu i leihau biliau ynni i breswylwyr, bydd ôl-ffitio wedi'i optimeiddio yn helpu i leihau ôl troed carbon pob cartref.

Bydd y sesiwn hefyd yn rhoi cyflwyniad i Busnes Cymru ac esboniad ar sut y gallwn eich cefnogi chi a'ch busnes i fod yn barod i dendro am waith yn y sector hwn yn y dyfodol.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu at y rhai sydd â diddordeb yn y sectorau ôl-ffitio a datgarboneiddio, a'r rhai sy'n gweithio mewn trydan (a'u timau) yng Nghymru i roi trosolwg o'r:

  • Beth yw Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ?a beth yw'r cyfleoedd i osodwyr ledled Cymru?
  • Beth yw IES? Cyflwyniad.
  • Pam mae angen IES arnom? Pwysigrwydd IES a'r rhan annatod y mae'n ei chwarae ar gyfer taith unrhyw gartref i sero net.
  • Sut gall busnesau gymryd rhan a sut gallwn ni eich helpu chi?

Bydd y weminar hon yn cael ei rhedeg gan ddefnyddio Teams, bydd dolen yn cael ei hanfon yn nes at y dyddiad.

Archebwch nawr: Ôl-osod er Mwyn Optimeiddio (orp): Cyflwyniad I system ynni deallus Sero (IES)