Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cyflwyniad i System Brynu Dynamig (DPS) Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

 

Amcanion:

 • Cyflwyno System Brynu Dynamig (DPS) Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

Cynulleidfa:

 • BBaChau a masnachwyr yng Nghymru

Themâu allweddol:

 • Beth yw Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a beth yw'r cyfleoedd i osodwyr a masnachwyr ledled Cymru?

 • Beth yw DPS - cyflwyniad.

 • Pam mae angen DPS arnom?

 • Sut gall busnesau a masnachwyr gofrestru a sut y gallwn eich helpu?

Strwythur y digwyddiad a logisteg:

 • Lleoliad: Cynhelir drwy Teams (GwerthwchiGymru)

 • Dyddiad: Dydd Mawrth 16 Tachwedd

 • Amser: 9:00am

 • Hyd: 45 munud

 • Fformat: Cyflwyniad 30 munud ac yna 15 munud O holi ac

Seinyddion:

 • Alun Watkins (Sero) – Cyflwyniad I Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a Busnes Cymru

 • Glen Finch (CHIC) - Beth yw DPS a pham mae ei angen arnom?

 • Jackie Leonard (CHIC) - Sut y gallwch gofrestru ar gyfer y DPS a'r cymorth sydd ar gael

Mae'r cydweithrediad Ôl-ffitio Optimistiaeth a GwerthwchiGymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein, ddydd Mawrth 16 Tachwedd, 9:00am, i ddweud wrthych am y Prosiect Ôl-ffitio Optimistiaeth a'r farchnad ôl-ffitio gynyddol yng Nghymru a rhoi briff manwl ar rôl system Sero's IES a'r rhan annatod y mae'n ei chwarae ar gyfer taith unrhyw gartref i sero net.

Ar hyn o bryd mae rhyw 1.4 miliwn o gartrefi ledled Cymru y mae angen eu gwneud yn fwy effeithlon o ran carbon i helpu i gyflawni targedau sero net 2050, felly bydd cael ôl-osod yn gywir a gwneud iddo ddigwydd drwy gyflenwi’r sgiliau a’r hyfforddiant mae eu hangen, yn allweddol i adeiladu economi gryf y dyfodol a helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Mae rhaglen llwybr Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn gydweithrediad rhwng 68 o bartneriaid, gan gynnwys 26 o ddarparwyr tai cymdeithasol, y dyfarnodd Llywodraeth Cymru fwy na £13m iddi trwy’r Rhaglen Tai Arloesol. Bydd y rhaglen yn gweld mwy na 1,700 o gartrefi ledled Cymru yn cael eu gwneud yn fwy ynni-effeithlon.

Yn ogystal â helpu i leihau biliau ynni i breswylwyr, bydd Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn helpu i leihau ôl troed carbon pob cartref.

Bydd y sesiwn yn rhoi cyflwyniad i chi hefyd i Busnes Cymru ac esboniad o sut allwn ni eich cefnogi chi a’ch busnes i fod yn barod i dendro am waith yn y sector hwn yn y dyfodol. Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei anelu at y sawl yn y sectorau ôl-osod a datgarboneiddio sydd â diddordeb, a’r sawl sy’n gweithio mewn trydaneg (a’u timau).

Cymru i roi trosolwg o'r:

 • Beth yw Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a beth yw'r cyfleoedd i osodwyr a masnachwyr ledled Cymru?

 • Beth yw DPS - cyflwyniad.

 • Pam mae angen DPS arnom?

 • Sut gall busnesau a masnachwyr gofrestru a sut y gallwn eich helpu?

Archebwch nawr: Cyflwyniad i System Brynu Dynamig (DPS) Ôl-osod er mwyn Optimeiddio