Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Mae Hafren Dyfrdwy yn cynnal Digwyddiad Agored Cyntaf i Gyflenwyr yn Wrecsam

 

Mae Hafren Dyfrdwy (Severn Dee) y cwmni Gwasanaeth  Dwr a Dŵr Gwastraff, sy’n cwmpasu ardal Wrecsam a Phowys yn cynnal Cynhadledd Cyflenwyr dydd Iau yr 2ail o Ragfyr yn westy'r Ramada Plaza yn Wrecsam.

Bydd y gynhadledd, a gynhelir gan CFO Hafren Dyfrdwy, Helen Miles, yn cynnig cipolwg ar yr hyn y maent yn ei wneud a'r rôl y mae cyflenwyr yn ei chwarae i'w cefnogi.

Wedi’i gynllunio ar gyfer cyflenwyr presennol a darpar gyflenwyr yn y dyfodol i Hafren Dyfrdwy, gall cyflenwyr a busnesau lleol ddisgwyl darganfod mwy am eu huchelgeisiau mewn nifer o feysydd amserol iawn megis cynaliadwyedd a phrofiad y cwsmer. 

Bydd y gynhadledd hefyd yn gyfle gwych i gyflenwyr ymgysylltu’n uniongyrchol a Hafren Dyfrdwy ac archwilio cyfleoedd i gydweithredu yn y dyfodol mewn meysydd posibl dros y 2-3 blynedd nesaf. 

Sesiwn hanner diwrnod fydd y gynhadledd.  Mae niferoedd yn gyfyngedig ac yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin.  Oes oes gennych ddiddordeb mewn ymuno a’r gynhadledd, cliciwch yma i archebu’ch lle erbyn 5yh, dydd Gwener 19 Tachwedd

I ddarganfod mwy am y gynhadledd cysylltwch â internalcommunications@severntrent.co.uk