Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Trafnidiaeth Cymru - Digwyddiad ymgysylltu â'r farchnad Traws Cymru T1

 

12 Gorffennaf 2022, 10:00 - 11:30

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

TrawsCymru yw'r rhwydwaith bysiau pellter hir yng Nghymru sy'n cael ei weithredu ar ran Llywodraeth Cymru. Mae ganddo gwmpas daearyddol eang ac fe'i cyflwynir gan amrywiaeth o weithredwyr bysiau ledled Cymru. Daeth Trafnidiaeth Cymru yn gyfrifol am reoli gwasanaethau TrawsCymru  yn weithredol  o fis Ebrill 2021.

Pan ddaw contractau presennol TrawsCymru i ben, bydd y contract yn cael ei drosglwyddo i Drafnidiaeth Cymru ac mae hyn yn dechrau gyda'r gwasanaeth T1 i fod i ddechrau ym mis Ionawr 2023. Mae'r contract T1 yn gweithredu rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin ac fel rhan o'r cyfle newydd hwn byddwn yn gwella'r gwasanaeth i gynnwys gweithredu gan gerbydau dim allyriadau o ansawdd uchel a ddarperir fel rhan o'r contract yn ogystal â chanolfan yng Nghaerfyrddin ar gyfer cilfannau gyrwyr a glanhau a chodi tâl am gerbydau. Rydym hefyd yn cynnig gwella'r gwasanaeth cyffredinol a gynigir gyda nifer o deithiau cyflym newydd yn ogystal â chyflwyno teithiau drwy Dregaron.

Archebwch nawr: Trafnidiaeth Cymru - Digwyddiad ymgysylltu â'r farchnad Traws Cymru T1