Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gweminar tendro byw - Cyfoeth Naturiol Cymru fframwaith adeiladu ffyrdd coedwig

 

14 Gorffennaf 2022, 11:00 - 13:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro penodol a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i dendro ar gyfer Fframwaith Adeiladu Ffyrdd Coedwig.

Bydd y gweminar yn cynnwys: -

  • Defnyddio GwerthwchiGymru
  • Defnyddio EdendrCymru
  • Pwysleisio anghenion y prynwr
  • Arweiniad ar greu ymatebion o safon uchel.
  • Deall model gwerthuso

I archebu lle ar y gweminar yma, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01745 585 025 neu e-bost:

northwales@businesswales.org.uk