Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

BOSS: Manteision cofrestru gyda GwerthwchiGymru

 

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynnig trosolwg i chi o sut bydd cofrestru gyda GwerthwchiGymru o fudd i’ch busnes.

Amcanion Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd gennych chi well dealltwriaeth o’r canlynol:

  • Beth yw GwerthwchiGymru a sut y gall roi hwb i’ch cyfleoedd busnes.
  • Sut mae manteisio i'r eithaf ar eich proffil GwerthwchiGymru.
  • Strwythur hysbysiadau contract a sut i chwilio amdanynt.
  • Y gwahanol fathau o gymorth sydd ar gael i’ch busnes.

BOSS: Manteision Cofrestru gyda GwerthwchiGymru (gov.wales)