Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

BOSS: Manteision cofrestru gyda GwerthwchiGymru

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynnig trosolwg i chi o sut bydd cofrestru gyda GwerthwchiGymru o fudd i’ch busnes.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Gorffennaf 2022
Diweddarwyd diwethaf:
08 Mawrth 2024

 Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynnig trosolwg i chi o sut bydd cofrestru gyda GwerthwchiGymru o fudd i’ch busnes.

Amcanion Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd gennych chi well dealltwriaeth o’r canlynol:

  • Beth yw GwerthwchiGymru a sut y gall roi hwb i’ch cyfleoedd busnes.
  • Sut mae manteisio i'r eithaf ar eich proffil GwerthwchiGymru.
  • Strwythur hysbysiadau contract a sut i chwilio amdanynt.
  • Y gwahanol fathau o gymorth sydd ar gael i’ch busnes.

BOSS: Manteision Cofrestru gyda GwerthwchiGymru (gov.wales)


Cyhoeddwyd gyntaf
25 Gorffennaf 2022
Diweddarwyd diwethaf
08 Mawrth 2024
BOSS: Manteision cofrestru gyda GwerthwchiGymru

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.