Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Digwyddiad Cyflenwyr Busnesau Bach yr Adran Drafnidiaeth

 

Mae Grŵp yr Adran Drafnidiaeth (DfT) a rhanddeiliaid allweddol eraill yn cynnal Digwyddiadau i Gyflenwyr Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) wyneb-yn-wyneb yn Neuadd Brangwyn, Abertawe ar 20 Hydref 2022 i gynnig cyfle i BBaChau rwydweithio ag uwch gynrychiolwyr o bob rhan o’r Adran. Dyma’r cyntaf o sawl digwyddiad rhanbarthol a fydd yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon a’r flwyddyn ariannol nesaf.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • prif araith gan Paul Rodgers, Cyfarwyddwr Masnachol Grŵp yr Adran Drafnidiaeth a noddwr BBaChau Grŵp Arweinyddiaeth Swyddogaeth Fasnachol y Llywodraeth.
  • cyflwyniad gan Martin Traynor, Cynrychiolydd BBaCh y Goron, ar y Bil Caffael.
  • rhwydweithio â’r Adran Drafnidiaeth, HS2 Ltd, Network Rail, National Highways, DVLA, yr Adran Masnach Ryngwladol a llawer mwy i wella tryloywder gwybodaeth am lif prosiectau a chyfleoedd i arloesi.
  • cyflenwyr allweddol yn rhannu arfer gorau ar sut i ddod yn isgontractwyr yn y gadwyn gyflenwi.
  • bydd rhwydweithio â Gwasanaethau Masnachol y Goron yn rhoi manylion am y fframweithiau sydd ar gael sy’n addas i BBaChau a sut i ymrestru.
  • fideo gan y Gwasanaethau Adolygu Caffael Cyhoeddus (PPRS) – mae PPRS yn galluogi cyflenwyr i godi unrhyw bryderon sydd ganddynt am brynu yn y sector cyhoeddus a thalu’n brydlon yn ddienw. Mae’r fideo yn rhoi gwybodaeth am rôl PPRS a’r broses uwchgyfeirio.

I fynegi eich diddordeb yn y digwyddiad hwn, llenwch arolwg drwy glicio’r ddolen hon erbyn diwedd y dydd ar 27 Medi 2022. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â GCDSMELead@dft.gov.uk