Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gweminar tendro - Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Gweminar tendro - Cyngor Cir Gaerfyrddin fframwaith contractwyr peirianneg sifil ranbarthol de-orllewin Cymru “paratoi ar gyfer tendro”

 

29 Tachwedd 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro penodol a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad i gyflenwyr ar baratoi ar gyfer y tendr Fframwaith Contractwyr Peirianneg Sifil Ranbarthol De-orllewin Cymru.

Bydd y gweminar yn cynnwys: -

· Defnyddio GwerthwchiGymru

· Defnyddio EdendrCymru

· Pwysleisio anghenion y prynwr

· Arweiniad ar greu ymatebion o safon uchel.

· Deall model gwerthuso

 

Archebwch Nawr