Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cyflenwr sy'n adrodd ar garbon y sector cyhoeddus yng Nghymru

 

Fel cyflenwr allweddol i Sector Cyhoeddus Cymru, rydym am i chi helpu i lywio'r ffordd y mae cyflenwyr yn rhoi gwybod am effaith carbon nwyddau a gwasanaethau.

Comisiynwyd Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i ymchwilio i'r drefn o adrodd ar garbon y gadwyn gyflenwi fel rhan o uchelgais sero-net 2030 Sector Cyhoeddus Cymru. Drwy'r sesiwn hon, rydyn ni'n gobeithio:

  • Hysbysu cyflenwyr gofynion adrodd carbon Sector Cyhoeddus Cymru a'r dulliau cyfredol o gyfrifo allyriadau cyflenwyr.
  • Deall arferion cyflenwyr cyfredol ynghylch adrodd ar garbon.
  • Darparu rhagolwg ar ofynion adrodd yn y dyfodol a chasglu adborth.

Un o brif amcanion ein gwaith yw archwilio adrodd ar garbon cyflenwyr ac argymell galluogi camau i oresgyn rhwystrau. Mae'r sesiwn hon yn gyfle i chi lywio'r camau gofynnol i symud tuag at gyflwyno adroddiadau carbon sero-net yn y Sector Cyhoeddus Cymreig.

Yn ddelfrydol, dylai'r rhai sy'n mynychu gael gafael cryf ar eu sefydliadau eu hunain o reoli data ac arferion adrodd carbon.

2 Chwefror 2023, 11:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

Archebwch nawr