Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Argyfwng costau byw: helpu busnesau i ymateb

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Chwefror 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

Mae argyfwng costau byw y DU yn effeithio ar bobl ledled y DU.   

Mae chwyddiant cynyddol, yn arbennig ar gyfer nwyddau critigol (fel ynni, bwyd a thanwydd), yn gwthio aelwydydd i dlodi a chaledi ariannol, gan gynnwys y rheiny mewn cyflogaeth. Mae hefyd yn ymestyn i’r pen y sefydliadau cymunedol sy'n helpu'r aelwydydd hyn.

Mae Business in the Community (BITC) wedi lansio Cynllun Gweithredu Costau Byw newydd ar gyfer Busnesau sy'n manylu ar 12 galwad i weithredu i'ch cefnogi i fod yn gyflymach, yn fwy dewr ac yn fwy beiddgar yn eich ymateb i'r argyfwng parhaus.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni canlynol:

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru, bydd y digwyddiad yn dod â busnesau ac arweinwyr traws-sectorau ynghyd i godi proffil dulliau cyfrifol o greu swyddi hygyrch a chyflog teg, a chyfleoedd i wneud cynnydd. 

Yn ogystal â chreu camau sylweddol i helpu gweithwyr i lywio heriau'r argyfwng costau byw. 

Mae'r digwyddiad am ddim ac fe’i cynhelir ar 15 Chwefror 2022 yng Nghasnewydd. I drefnu lle, cliciwch ar y ddolen ganlynol Overview ⋮ Employability, skills & the cost-of-living crisis in Wales ⋮ Blackthorn ⋮ Events

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau BITC sydd ar ddod yng Nghymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol MyBITC Event Group ⋮ Blackthorn ⋮ Events 


Cyhoeddwyd gyntaf
13 Chwefror 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024