Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cyflymydd Cynaliadwyedd Amazon

 

Mae WRAP wedi cydweithio ag Amazon ac EIT Climate-KIC, prif ganolfan arloesedd hinsawdd Ewrop i gefnogi entrepreneuriaid â chynhyrchion a thechnolegau ailgylchu defnyddwyr cynaliadwy.

 

Mae'r Cyflymydd Cynaliadwyedd Amazon yn raglen 3 mis, di-ecwiti sy'n cefnogi busnesau newydd cyfnod cynnar sy'n adeiladu cynhyrchion defnyddwyr neu dechnolegau ailgylchu sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac sydd bellach yn derbyn ceisiadau gan fusnesau newydd yn Ewrop, y Swistir a'r DU ac yn cynnig grantiau ariannol llwyddiannus i ymgeiswyr, mentoriaeth arbenigol a chwricwlwm wedi'i deilwra.

 

Bydd y ffenestr gais yn cau ddydd Gwener y 17eg o Fawrth 2023.  
 

Darllen mwy