Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwynt Glas Prosiect gwynt ar y môr

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mawrth 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

Mae Gwynt Glas yn gynnig prosiect menter ar y cyd rhwng EDF Renewables UK a DP Energy i ddatblygu 1GW o Wynt Alltraeth Arnofiol yn y Môr Celtaidd.

 

Ddydd Mercher 1 Mawrth, cynhaliodd Gwynt Glas ei ddigwyddiad cyntaf yn canolbwyntio ar y gadwyn gyflenwi yn ne Cymru.

 

Dysgodd busnesau am dwf rhanbarthol y diwydiant gwynt arnofiol, cynnig Gwynt Glas a’r cyfleoedd posibl o adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt, yn amodol ar y prosiect yn cael y caniatâd a’r prydlesi sydd eu hangen i ddatblygu prosiect yn y Môr Celtaidd.

 

I gofrestru eich diddordeb mewn dod yn gyflenwr i Gwynt Glas, llenwch y ffurflen Gwynt Glas | Ffurflen ddiddordeb yn y gadwyn gyflenwi.

 

I gadw mewn cysylltiad â newyddion a chyhoeddiadau diweddaraf Gwynt Glas, dilynwch y partneriaid menter ar y cyd ar LinkedIn:

DP Energy Group

EDF Renewables UK & Ireland


Cyhoeddwyd gyntaf
10 Mawrth 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
Gwynt Glas Prosiect gwynt ar y môr

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.