Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gwynt Glas Prosiect gwynt ar y môr

 

Mae Gwynt Glas yn gynnig prosiect menter ar y cyd rhwng EDF Renewables UK a DP Energy i ddatblygu 1GW o Wynt Alltraeth Arnofiol yn y Môr Celtaidd.

 

Ddydd Mercher 1 Mawrth, cynhaliodd Gwynt Glas ei ddigwyddiad cyntaf yn canolbwyntio ar y gadwyn gyflenwi yn ne Cymru.

 

Dysgodd busnesau am dwf rhanbarthol y diwydiant gwynt arnofiol, cynnig Gwynt Glas a’r cyfleoedd posibl o adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt, yn amodol ar y prosiect yn cael y caniatâd a’r prydlesi sydd eu hangen i ddatblygu prosiect yn y Môr Celtaidd.

 

I gofrestru eich diddordeb mewn dod yn gyflenwr i Gwynt Glas, llenwch y ffurflen Gwynt Glas | Ffurflen ddiddordeb yn y gadwyn gyflenwi.

 

I gadw mewn cysylltiad â newyddion a chyhoeddiadau diweddaraf Gwynt Glas, dilynwch y partneriaid menter ar y cyd ar LinkedIn:

DP Energy Group

EDF Renewables UK & Ireland