Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

System Prynu Dynamig Ymchwil a Mewnwelediadau ar gyfer Contractau Ymchwil Llywodraeth Cymru – diwedd

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog cyflenwyr allweddol yn y categori Ymchwil, gan gynnwys pob prifysgol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
06 Ebrill 2023
Diweddarwyd diwethaf:
08 Mawrth 2024

 Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog cyflenwyr allweddol yn y categori Ymchwil, gan gynnwys pob prifysgol, i wneud cais am System Ymchwil a Mewnwelediadau Dynamig (DPS) Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS) sy'n darparu ymchwil i gyrff cyhoeddus ledled y DU.  Lle bo'n briodol, byddwn yn tendro'r holl ofynion ymchwil dros £25,000 trwy'r DPS hwn nes y daw i ben ym mis Rhagfyr 2025 a byddem yn annog eich sefydliad i wneud cais am y DPS fel nad ydych yn colli'r cyfle i gynnig am ein contractau. Mae manylion sut i wneud cais i'w gweld mewn Erthygl Newyddion flaenorol.

Dylai cyflenwyr presennol sydd wedi'u cofrestru a chyflenwyr sydd â diddordeb fod yn ymwybodol ein bod yn bwriadu defnyddio'r DPS ar gyfer y gofynion canlynol sydd i ddod dros y tri mis nesaf:

C305/2022/2023 - Gwerthuso Cynllun Peilot Ail Gartrefi - tua £262,000 – Ebrill / Mai 2022

C003/2023/2024 - Ymchwil i Gynnig Gofal Plant Cymru Grant Cymorth Ychwanegol – tua £54,000  

 Os oes gennych ragor o gwestiynau cysylltwch â mi drwy gerrard.oneill@llyw.cymru


Cyhoeddwyd gyntaf
06 Ebrill 2023
Diweddarwyd diwethaf
08 Mawrth 2024
System Prynu Dynamig Ymchwil a Mewnwelediadau ar gyfer Contractau Ymchwil Llywodraeth Cymru – diwedd

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.