Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Castell-nedd Port Talbot

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Castell-nedd Port Talbot

08:30 – 11:30
Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023
Gwesty Blanco’s, Port Talbot
Mae EDF Renewables UK yn cynnal digwyddiad cadwyn gyflenwi i hysbysu busnesau lleol am y cyfleoedd posibl sy’n deillio o bibell ynni adnewyddadwy EDF Renewables UK yng Nghastell-nedd Port Talbot.
Byddwch yn clywed mwy am brosiectau ynni gwynt a solar lleol arfaethedig EDF Renewables UK, a’i uchelgeisiau i ddatblygu ynni gwynt alltraeth arnofiol yn y Môr Celtaidd. Bydd cyfle i chi siarad ag aelodau’r tîm, darganfod sut i gofrestru fel cyflenwr a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect. Rydym yn falch iawn o gael cwmni Karen Jones, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Castell-nedd Port Talbot, a fydd yn siarad am gyfleoedd i fusnesau lleol mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy.
Archebwch Nawr:
Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Castell-nedd Port Talbot