Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Bouygues Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr - Hwb Caerfyrddin

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mai 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

6 Mehefin 2023, 10:00 - 15:00
Former Debenhams Retail Unit, Carmarthen, SA31 1GA
Cost: Am ddim

Mae Bouygues UK yn cynnal digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr i drafod y cyfleoedd sydd ar gael ar Hwb Caerfyrddin.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i'r gadwyn gyflenwi leol ymgysylltu â ni ac i ni nodi cyfleoedd i gefnogi busnesau lleol yn y pecynnau canlynol:

Lloriau mynediad a godwyd
Lloriau finyl
Sgridio
Dur Eilaidd
Arwyddion mewnol
Rhaniadau
Crog Nenfydau
Pecyn Saer
Llenni Waliau / Sgriniau Gwydr
Llithro Plygu Rhaniad
Lloriau meddal
Gwaith Dur Strwythurol
Decking metel strwythurol
Dodrefn ac offer sefydlog
Lloriau pren
Paentio ac addurno
WC Ciwbicl
Cynnyrch Glanweithiol
Leinio wal hylan

Bouygues UK yw'r cynigydd a ffefrir ar gyfer prosiect Hwb, sy'n brosiect cydweithredol rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Bydd y cynllun pan fydd wedi'i gwblhau yn creu canolfan 'o'r radd flaenaf' a fydd yn dod â gwasanaethau iechyd, lles a diwylliannol ynghyd o dan yr un to, wedi'u lleoli yn hen siop Debenhams yng nghanol y dref.

Archebwch nawr: Bouygues Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr - Hwb Caerfyrddin

 

Cyhoeddwyd gyntaf
26 Mai 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
Bouygues Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr - Hwb Caerfyrddin

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.