Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ysgolion A Chymunedol Pobl Ifanc Powys

Mae Cyngor Sir Powys yn ailgomisiynu gwasanaeth cwnsela ysgolion annibynnol a chymunedol pobl ifanc. Mae'r gwasanaeth yn darparu cwnsela gan gwnselwyr cymwys i bobl ifanc oed ysgol ledled Powys.

Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr i gyflenwyr fynychu cyfarfod ar-lein ar gyfer gwasanaeth cwnsela pobl ifanc ym Mhowys.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Jolene Hughes jolene.hughes@powys.gov.uk

Archebwch nawr: Digwyddiadur Busnes Cymru - Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ysgolion a Chymunedol Pobl Ifanc Powys, Digwyddiadau (business-events.org.uk)