Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Busnes Cymru - Dechrau arni gyda GwerthwchiGymru

 

Bob blwyddyn, mae cyfleoedd gwerth dros £7bn ar gael i ddarparu nwyddau a gwasanaethau i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru, yn ogystal â chyfleoedd is-gontractio i gwmnïau’r sector preifat sy’n gweithredu ar draws ei gadwyni cyflenwi. Ar y dudalen hon, byddwn yn esbonio sut y gall cwmnïau yng Nghymru ddarganfod a gwneud cais am y gwaith hwn drwy GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, y ffynhonnell wybodaeth a’r llwyfan caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddwn hefyd yn esbonio mwy am sut y gall Busnes Cymru eich cefnogi ar eich taith i ennill busnes yn y sector cyhoeddus.

Cymerwch olwg ar ein Sesiynau Cymorth - 6 fideo sy'n cwmpasu popeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich taith fel busnes i'r gadwyn gyflenwi. Bydd y Sesiynau Cymorth hyn yn ateb cwestiynau cyffredin, canllawiau cam wrth gam ac yn edrych ar y gwahanol elfennau o brosesau caffael a thendro.

 

Yr Economi Sylfaenol a sut i ennill gwaith yn y sector cyhoeddus


Yn y ffilm hon rydym yn esbonio popeth am yr Economi Sylfaenol ac yn cyflwyno GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, ffynhonnell wybodaeth a llwyfan caffael.


Dechrau arni gyda GwerthwchiGymru


Dechreuwch â GwerthwchiGymru, platfform ar-lein Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyfle i gwmnïau chwilio am fusnes yn y sector cyhoeddus a gwneud cais amdano.


Beth yw manteision ychwanegol GwerthwchiGymru?

 

Swyddogaethau uwch wedi'u hymgorffori yn GwerthwchiGymru sy'n darparu buddion ychwanegol i'r gwasanaeth a lle gallwch chi wneud y gorau o'r cyfleoedd sydd ar gael i chi.


Pyrth a fframweithiau tendro


O fewn cadwyni cyflenwi sector cyhoeddus Cymru, rydym yn dysgu am y gwahanol byrth a fframweithiau tendro sydd ar gael i gael mynediad at gontractau caffael y sector cyhoeddus.


Digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr


Mae digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn cynnwys cyfarfodydd un i un rhwng darpar brynwyr a gwerthwyr i drafod cyfleoedd tendro byw.


Tendro – awgrymiadau a thriciau


Rydym yn siarad am sut i lunio tendr gwirioneddol ragorol. Felly os ydych chi am ddysgu popeth am yr awgrymiadau a'r triciau a fydd yn dyrchafu'ch tendr yn anad dim, gwyliwch ymlaen.