Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

GwerthwchiGymru - Astudiaethau achos

Mae ymgysylltu â chyfleoedd cadwyn gyflenwi o fudd i’ch busnes, ond peidiwch â chymryd ein gair ni.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf:
08 Mawrth 2024

 Mae ymgysylltu â chyfleoedd cadwyn gyflenwi o fudd i’ch busnes, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn sydd gan rai busnesau llwyddiannus i'w ddweud a darganfod mwy am yr effaith y mae sicrhau cyfleoedd cadwyn gyflenwi newydd wedi'i chael ar eu busnes.

Cwmni Diogelwch Arbenigol

Mae Rachel Fleri, perchennog, rheolwr a chyfarwyddwr Cwmni Diogelwch Arbenigol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, De Cymru yn siarad am y cymorth a gafwyd gan Busnes Cymru i gynorthwyo gyda chymorth cadwyn gyflenwi.

Gofal Tiroedd OTM

Ollie Metcalfe, un o berchnogion OTM Groundscare sydd wedi’i leoli yn Hay-on-Wye, Canolbarth Cymru yn trafod sut mae ei fusnes wedi elwa o gyngor cadwyn gyflenwi drwy Busnes Cymru.

Bwydydd Oren

Mae Gethin Dwyfor, rheolwr gyfarwyddwr cwmni Oren Foods sydd wedi ei leoli ym Mhenrhyndeudraeth yng Ngogledd Cymru yn sôn am sut y bu i Busnes Cymru ei gefnogi ar fidio ac ennill gwaith sector cyhoeddus.

 
 

Cyhoeddwyd gyntaf
26 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf
08 Mawrth 2024
GwerthwchiGymru - Astudiaethau achos

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.