Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

GwerthwchiGymru - Astudiaethau achos

 

Mae ymgysylltu â chyfleoedd cadwyn gyflenwi o fudd i’ch busnes, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn sydd gan rai busnesau llwyddiannus i'w ddweud a darganfod mwy am yr effaith y mae sicrhau cyfleoedd cadwyn gyflenwi newydd wedi'i chael ar eu busnes.

 

Cwmni Diogelwch Arbenigol


Mae Rachel Fleri, perchennog, rheolwr a chyfarwyddwr Cwmni Diogelwch Arbenigol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, De Cymru yn siarad am y cymorth a gafwyd gan Busnes Cymru i gynorthwyo gyda chymorth cadwyn gyflenwi.

Gofal Tiroedd OTM


Ollie Metcalfe, un o berchnogion OTM Groundscare sydd wedi’i leoli yn Hay-on-Wye, Canolbarth Cymru yn trafod sut mae ei fusnes wedi elwa o gyngor cadwyn gyflenwi drwy Busnes Cymru.

 

Bwydydd Oren


Mae Gethin Dwyfor, rheolwr gyfarwyddwr cwmni Oren Foods sydd wedi ei leoli ym Mhenrhyndeudraeth yng Ngogledd Cymru yn sôn am sut y bu i Busnes Cymru ei gefnogi ar fidio ac ennill gwaith sector cyhoeddus.