Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Sesiynau Arbenigol Busnes Cymru: Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi

Beth bynnag yw maint eich busnes, ble bynnag yr ydych yng Nghymru, a beth bynnag fo’r cynnyrch neu’r gwasanaethau a ddarperir gennych.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf:
08 Mawrth 2024

 Beth bynnag yw maint eich busnes, ble bynnag yr ydych yng Nghymru, a beth bynnag fo’r cynnyrch neu’r gwasanaethau a ddarperir gennych, bydd yr uwchgynadleddau hyn yn rhoi mewnwelediad amhrisiadwy i chi ar sut i ddod yn rhan o’r cyfle blynyddol hwn o £7 biliwn. Gallwn hefyd ddarparu sesiynau cyngor 1-2-1 pwrpasol, felly os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch ysbrydoli gan yr hyn rydych chi'n ei wylio, cysylltwch â'r tîm i archebu eich sesiwn am ddim lle bydd ein cynghorwyr arbenigol yn eich helpu i fapio ac ymgysylltu â'ch Cadwyn Gyflenwi. cyfleoedd.

 Am ragor o wybodaeth ac i siarad â chynghorydd perthnasol cysylltwch â ni.

 Sesiynau Arbenigol Busnes Cymru: Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi.


Cyhoeddwyd gyntaf
28 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf
08 Mawrth 2024
Sesiynau Arbenigol Busnes Cymru: Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.