Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Wythnos Tech Cymru 2023

 

Mae Wythnos Tech Cymru, sy’n cael ei chyflwyno gan Technology Connected, yn arddangos technoleg o Gymru ac yn hyrwyddo'r diwydiant ar y llwyfan byd-eang.

Mae'n cysylltu, yn hyrwyddo ac yn datblygu Cymru fel canolfan arbenigedd ar gyfer technolegau galluogi a thechnolegau sy'n datblygu, a'u cymwysiadau ar gyfer busnes a chymdeithas heddiw. 

Ar ôl dwy flynedd o fod yn rhithiol, mae nawr yn bryd bod yn gorfforol. Bydd Wythnos Tech Cymru 2023 yn uwchgynhadledd dechnoleg ryngwladol yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd, rhwng 16 a 18 Hydref 2023, gan ddod â rhai o feddyliau technoleg gorau'r byd at ei gilydd i ddysgu, cysylltu a gwneud busnes, ynghyd â chyfleoedd am nawdd ac arddangos.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Wales Tech Week 2023 - 16-18 October 2023