Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Trafnidiaeth Cymru - Sesiwn Ymgysylltu BBaChau

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Tachwedd 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

5 Rhagfyr 2023, 09:00 - 10:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cynnal sesiwn bwrpasol wedi'i theilwra ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau). Yn ystod y digwyddiad hwn, ein nod yw cynnig mewnwelediadau gwerthfawr i'r mesurau gwerth cymdeithasol sydd wedi'u hymgorffori yn ein prosesau caffael a thendro. Bydd hwn yn gyfle i fusnesau bach a chanolig ymgysylltu â TrC, rhannu eu safbwyntiau, a darparu adborth gwerthfawr a fydd yn hanfodol i lunio ein dull.

Yn ogystal, byddwn yn manteisio ar y cyfle hwn i ddarparu trosolwg llawn gwybodaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Ein nod yw nid yn unig rhoi gwybod i BBaChau am y ddeddfwriaeth sylweddol hon, ond hefyd hwyluso trafodaeth ar sut mae'n effeithio ar ein hymrwymiad cyfunol i greu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus am genedlaethau i ddod.  

Archebwch nawr: Trafnidiaeth Cymru - Sesiwn Ymgysylltu BBaChau


Cyhoeddwyd gyntaf
14 Tachwedd 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
Trafnidiaeth Cymru - Sesiwn Ymgysylltu BBaChau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.