Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Trafnidiaeth Cymru - Sesiwn Ymgysylltu BBaChau

 

5 Rhagfyr 2023, 09:00 - 10:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cynnal sesiwn bwrpasol wedi'i theilwra ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau). Yn ystod y digwyddiad hwn, ein nod yw cynnig mewnwelediadau gwerthfawr i'r mesurau gwerth cymdeithasol sydd wedi'u hymgorffori yn ein prosesau caffael a thendro. Bydd hwn yn gyfle i fusnesau bach a chanolig ymgysylltu â TrC, rhannu eu safbwyntiau, a darparu adborth gwerthfawr a fydd yn hanfodol i lunio ein dull.

Yn ogystal, byddwn yn manteisio ar y cyfle hwn i ddarparu trosolwg llawn gwybodaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Ein nod yw nid yn unig rhoi gwybod i BBaChau am y ddeddfwriaeth sylweddol hon, ond hefyd hwyluso trafodaeth ar sut mae'n effeithio ar ein hymrwymiad cyfunol i greu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus am genedlaethau i ddod.  

Archebwch nawr: Trafnidiaeth Cymru - Sesiwn Ymgysylltu BBaChau