Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

R&M Williams Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr

 

7 Rhagfyr 2023, 09:00 - 13:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Ar y 7fed o Ragfyr bydd R&M Williams yn cynnal rhith Cwrdd â'r Prynwr ynghylch eu cynllun nesaf a ddyfarnwyd gan Gyngor Abertawe a fydd yn gweld adfywiad cymuned gyfan yng nghanol Abertawe.

Archebwch le i osgoi cael eich siomi.

Byddwch yn gallu cwrdd ag aelodau amrywiol o'r tîm a fydd yn esbonio'r prosiect a phrisiau disgwyliedig pecynnau.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn siarad â busnesau bach a chanolig newydd yn yr ardal leol.

 • Tynnu asbestos
 • Dymchwel
 • Gwaith tir  & Pafio
 • Sgaffaldiau a gwaith dros dro
 • Gwaith brics ac atgyweiriadau
 • Gwaith coed
 • Gosod cegin
 • Leinin Sych & phlastro
 • Lloriau, finyl a charpedi
 • Peintio/Addurno
 • Alwminiwm- Drysau Ffenestri
 • llenfur
 • Teilio Ceramig
 • Plymio
 • Trydanol
 • Rhaniadau
 • Arwyddion
 • Torri concrid / drilio
 • Systemau chwistrellu
 • Systemau rhwystr tân / cladin sgrin glaw
 • Gwaith Gorchudd to
 • Baliwstradau a deciau balconi
 • Gwaith arweiniol
 • Gwaith Gwynebu
 • Tirlunio a phlannu
 • Tynnu gwastraff
 • Diogelwch Safle
 • Draenio ac atgyweirio

Archebwch nawr: R&M Williams Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr