Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

RHYBUDD TWYLL

 

Cysylltwyd â rhai busnesau i ofyn iddynt wneud taliadau i sefydliadau sy'n honni eu bod yn Busnes Cymru. Nid yw Busnes Cymru yn gofyn am daliadau am unrhyw reswm.

 Dylai unrhyw un y cysylltir ag ef gan berson neu sefydliad sy'n honni ei fod yn Busnes Cymru ac yn gofyn am daliad:

  • beidio ag ymateb a
  • chysylltu â Llinell Adrodd ar Dwyll Cenedlaethol Action Fraud dros y ffôn neu ar-lein;
  •  cadw cymaint o'r manylion â phosibl i'w cynnwys yn yr adroddiad yn enwedig unrhyw fanylion banc a ddarparwyd.