Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

RHYBUDD TWYLL

Cysylltwyd â rhai busnesau i ofyn iddynt wneud taliadau i sefydliadau sy'n honni eu bod yn Busnes Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

Cysylltwyd â rhai busnesau i ofyn iddynt wneud taliadau i sefydliadau sy'n honni eu bod yn Busnes Cymru. Nid yw Busnes Cymru yn gofyn am daliadau am unrhyw reswm.

 Dylai unrhyw un y cysylltir ag ef gan berson neu sefydliad sy'n honni ei fod yn Busnes Cymru ac yn gofyn am daliad:

  • beidio ag ymateb a
  • chysylltu â Llinell Adrodd ar Dwyll Cenedlaethol Action Fraud dros y ffôn neu ar-lein;
  •  cadw cymaint o'r manylion â phosibl i'w cynnwys yn yr adroddiad yn enwedig unrhyw fanylion banc a ddarparwyd.

Cyhoeddwyd gyntaf
14 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
RHYBUDD TWYLL

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.