Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymhorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin

Ydych chi am gyflenwi eich nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Gyngor Sir Caerfyrddin?

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Ebrill 2024
Diweddarwyd diwethaf:
26 Ebrill 2024

Eich cyfle i hyrwyddo'ch busnes i Gyngor Sir Caerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgysylltu'n rhagweithiol â busnesau bach a chanolig lleol, sefydliadau'r trydydd sector a grwpiau lleiafrifol wrth gyflawni'r fenter ymgysylltu â chyflenwyr hon.

Mae'r Cyngor yn awyddus i weld busnesau bach a chanolig yn cystadlu am y cyfle i gyflenwi nwyddau, gwaith a gwasanaethau i'r ddau awdurdod.

Bydd Swyddogion Caffael a Datblygu Economaidd ar gael i gynnig gwybodaeth a chymorth ar gyfleoedd masnachu presennol ac yn y dyfodol, cymorth busnes a chyllid grant.

Bydd Cymhorthfa Caffael a Busnes yn cael ei chynnal yn:

  • Canolfan Busnes Parc y Bocs, Cydweli - 21 Mai 2024
  • Y Plough, Llandeilo – 4 Mehefin 2024
  • Neuadd Cawdor, Castell Newydd Emlyn – 18 Mehefin2024
  • Y Gat, San Cler –2 Gorffenaf2024
  • Clwb Rygbi Llanymddyfri, Llanymddyfri – 16 Mehefin 2024
  • Canolfan Hywel Dda, Hendy Gwyn ar Daf – 30 Mehefin 2024

Er hwylustod i chi ac i sicrhau bod y diwrnod yn rhedeg yn esmwyth, archebwch apwyntiad 30 munud drwy gysylltu â:

Kim Baker

Ffôn: 01267 246241

E-bost: kbaker@carmarthenshire.gov.uk


Cyhoeddwyd gyntaf
26 Ebrill 2024
Diweddarwyd diwethaf
26 Ebrill 2024
Cymhorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.