Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

System Brynu Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol

Yn ystod yr Hydref 2023 sefydlodd Llywodraeth Cymru y System Gaffael Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol sydd wedi'i gynllunio i gefnogi cyflawni ymrwymiadau amgylcheddol Llywodraeth Cymru dros gyfnod o 4 mlynedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
08 Mai 2024
Diweddarwyd diwethaf:
08 Mai 2024

Yn ystod yr Hydref 2023 sefydlodd Llywodraeth Cymru y System Gaffael Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol sydd wedi'i gynllunio i gefnogi cyflawni ymrwymiadau amgylcheddol Llywodraeth Cymru dros gyfnod o 4 mlynedd. Mae DPS yn gweithredu mewn ffordd debyg i fframweithiau traddodiadol gan fod sefydliadau sy'n cymryd rhan yn hysbysebu cyfleoedd ar gyfer cystadlaethau bach i gyflenwyr DPS wneud cais amdanynt, ac yna rydym yn dyfarnu'r contract i'r cyflenwr llwyddiannus. Lle mae'r DPS yn wahanol, mae ar agor ar gyfer ceisiadau gan newydd-ddyfodiaid ar unrhyw adeg tan fis Tachwedd 2027.  Mae ymgeiswyr llwyddiannus bellach yn cael eu gwahodd i gystadlaethau bach ar gyfer ein gofynion ac rydym yn parhau i annog cyflenwyr o bob maint yn y sectorau adnoddau naturiol, amgylcheddol, morol a physgodfeydd i wneud cais i gael mynediad i'r cyfleoedd hynny.

Er mwyn llenwi y dogfennau cais, rhaid i chi ddilyn y canllawiau cam wrth gam ar yr Hysbysiad Contract sy'n esbonio sut i gael mynediad i'r cyfle ar lwyfan tendro LlC eDendrCymru. Bydd angen cofrestru ar gyfer cyfrifon ar y ddau blatfform sydd a dolenni isod. 

Hysbysiad Contract - Hysbysiad Contract GwerthwchiGymru

eDendrCymru - itt_106271 - F341/2021/2023 - System Brynu Ddeinamig Adnoddau Naturiol  (Ceisiadau rhwng 2023 a 2027)

Mae gan y DPS hwn ddau gategori ac rydym yn chwilio am gyflenwyr gyda'r gallu i ddarparu gwasanaethau mewn un neu fwy o'r hidlwyr categori.

Categori 1 – Cyngor a Gwasanaethau Amgylcheddol Technegol ac Arbenigol

  • Hidlydd 1.1 - Gwasanaethau Arolygon Amgylcheddol
  • Hidlydd 1.2 - Gwasanaethau Asesiad Effaith
  • Hidlydd 1.3 - Cyngor Technegol ac Arbenigol
  • Hidlydd 1.4 - Gwasanaethau a chyngor morol
  • Hidlydd 1.5 - Gwyddoniaeth pysgodfeydd

Categori 2 – Amlddisgyblaethol - Adnoddau Naturiol, Amgylcheddol, Morol a Physgodfeydd

  • Hidlydd 2.1: Cymorth i Brosiectau a Rhaglenni Adnoddau Naturiol, Amgylcheddol, y Mor a Physgodfeydd
  • Hidlydd 2.2: Gwaith ar Bolisiau a Rhaglenni Adnoddau Naturiol, Amgylcheddol, y Mor a Physgodfeydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich cais a fyddai'n bosibl ichi eu hanfon drwy gyfleuster negeseuon eDendrCymru.

Llywodraeth Cymru - Is-adran Tirweddau, Natur a Choedwigaeth


Cyhoeddwyd gyntaf
08 Mai 2024
Diweddarwyd diwethaf
08 Mai 2024
System Brynu Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.