Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Edrych ar Fanylion yr Awdurdod

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod.

Enw: Llywodraeth Cymru / Welsh Government - AA0007
Cyfeiriad: Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
GB
Ffôn: +44 3000257095
Ffacs:
Nuts Code:
E-bost Cyffredinol: CPSProcurementAdvice@gov.wales
URL y Wefan: http://
Hysbysiad Preifatrwydd: Hysbysiad Preifatrwydd Prynwr