Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0007
Enw
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Cyfeiriad
Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services, Parc Cathays / Cathays Park, Caerdydd / Cardiff, CF10 3NQ, GB
Ffôn
+44 3000257095
Ffacs
Cod NUTS
UKL
Ebost
CPSProcurementAdvice@gov.wales
URL Gwefan
http://
Hysbysiad preifatrwydd
https://gov.wales/welsh-government-procurement-privacy-notice

Manylion cyswllt

Teitl
Cyfeiriad
Ffôn
Ffacs
Ebost

Disgrifiad

Suppliers wishing to do business with the Welsh Government must register on Sell2Wales.

All contracts above £25,000 are advertised on Sell2Wales.

Contracts below £25,000 are awarded using the Sell2Wales Quick Quote facility. Quick Quote allows buyers to directly invite specific suppliers to tender for contracts

Pwrcasu

N/A

Gwybodaeth arall

Working with the Welsh Government
We are committed to supporting our wellbeing objectives through procurement.

Potential suppliers to the Welsh Government should be aware of the following:

- Well-being of Future Generations Act
- procurement policy statement
- standard procurement terms and conditions
- code of practice for ethical employment in supply chains
- prompt payment code
- community benefits elearning module

Hysbysiadau contract cyfredol

7 Canlyniadau

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

28 Canlyniadau

CY 1 CY 3

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

1191 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  C217/2023/2024 - Cadw - De-Silting of Silt Trap @ Caerphilly Castle 21 Mai 2024 29 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Welsh Examinations Database 29 Ebrill 2024 12 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Welsh Government Evaluation of the Universal Primary Free School Meals Policy 22 Mai 2024 10 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Review of Non-Domestic Rates Reliefs in Wales 07 Mai 2024 05 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Ground Investigation Works at Fishguard Port 05 Ebrill 2024 21 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Welsh Public Library Standards 2024-26 Independent Assessor 09 Ebrill 2024 12 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Rural Housing Action Guide for Wales 20 Mawrth 2024 21 Chwefror 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Advanced Vegetation Clearance Baglan 21 Chwefror 2024 06 Chwefror 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Standardising wellbeing data collection across the Welsh public sector 26 Chwefror 2024 31 Ionawr 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Delphi Study: Eliminating profit from the care of looked after children 22 Chwefror 2024 25 Ionawr 2024
  • ...

CY 1 CY 120

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 31 623
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 24 422
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 14 679
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 93 832
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 11 259
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 14 275

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.