Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0221
Enw
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Cyfeiriad
4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QZ, GB
Ffôn
+44 1443848585
Ffacs
Cod NUTS
UK
Ebost
URL Gwefan
http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
Director of Procurement
Cyfeiriad
NHS Wales Shared Services Partnership, 4-5 Charnwood Court, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QZ
Ffôn
Ffacs
Ebost

Disgrifiad

NHS Wales Procurement Services is a Division of the NHS Wales Shared Services Partnership.
It is THE professional procurement organisation for all NHS Local Health Boards and Trusts within Wales.

Pwrcasu


            

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

15 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  General Dental Services for the population of North Pembrokeshire (2024) 02 Gorffennaf 2024 29 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  BCU-ITT-56417 - Resurfacing and Waterproofing Lymph and Podiatry - Wrexham Maelor Hospital 21 Mehefin 2024 28 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  PHW-ITT-56374 - RSV Vaccine Campaign 04 Mehefin 2024 27 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  BCU-ITT-56394 - Supply and Installation of Fire Doors - Wrexham Maelor Hospital 21 Mehefin 2024 24 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  PHW-OJEU-56357 - Leadership and Management Formal Learning 24 Mehefin 2024 24 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Aroma Cups and Accessories 24 Mehefin 2024 23 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Aroma Outlets - Machine Rental, Coffee, Accessories 24 Mehefin 2024 23 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Provision of Car Park Enforcement Services 17 Mehefin 2024 21 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Absorbents 20 Mehefin 2024 21 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Provision of Graduate Financial Management Trainee Scheme 24 Mehefin 2024 15 Mai 2024

CY 1 CY 2

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 30
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 8
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 63 1826
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 111 1264
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 70 861
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 87 993

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.