Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0254
Enw
City & County of Swansea
Cyfeiriad
Civic Centre, Swansea, SA1 3SN, GB
Ffôn
+44 1792637242
Ffacs
Cod NUTS
UKL18
Ebost
Procurement@Swansea.gov.uk
URL Gwefan
http://www.swansea.gov.uk/dobusiness
Hysbysiad preifatrwydd
https://www.swansea.gov.uk/procurementprivacystatement

Manylion cyswllt

Teitl
Commercial Services
Cyfeiriad
Civic Centre, Swansea, SA1 3SN
Ffôn
Ffacs
Ebost
procurement@swansea.gov.uk

Disgrifiad


            

Pwrcasu


            

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

1514 Canlyniadau
 • ...

CY 1 CY 152

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 169
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 116
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 49 1150
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 36 865
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 13 230
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 15 205

Dogfennau

2 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.