Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0275
Enw
Vale of Glamorgan Council
Cyfeiriad
Civic Offices, Holton Road, BARRY, CF63 4RU, GB
Ffôn
+44 1446700111
Ffacs
Cod NUTS
UKL22
Ebost
procurement@valeofglamorgan.gov.uk
URL Gwefan
http://www.valeofglamorgan.gov.uk
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
Vale of Glamorgan Council
Cyfeiriad
Civic Offices, Holton Road, BARRY, CF63 4RU
Ffôn
+44 1446709767
Ffacs
Ebost
rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk

Disgrifiad


            

Pwrcasu


            

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

6 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Barry Wayfinding Signage 15 Mai 2024 24 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  External Refurbishment of Council Properties at Duffryn Close 17 Mai 2024 23 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Roof Replacement Works and Solar PV Installation to 1,3,4 & 5 Dyfrig Court 31 Mai 2024 23 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Ty Newydd Supported Accommodation Project in the Vale of Glamorgan 05 Mehefin 2024 23 Ebrill 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Pilot Retrofit Project to 26 Properties 13 Mai 2024 05 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Provision of Tyres & Associated Services 07 Mai 2024 03 Ebrill 2024

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

582 Canlyniadau

 • ...

CY 1 CY 59

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 63 615
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 28 348
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 25 468
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 2 242
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 4 82
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 0 41

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.