Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0280
Enw
Denbighshire County Council
Cyfeiriad
Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN, GB
Ffôn
+44 1824712612
Ffacs
Cod NUTS
UKL13
Ebost
procurement@denbighshire.gov.uk
URL Gwefan
www.denbighshire.gov.uk
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

1 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Peers Monument (St Peters Clock Tower) Refurbishment 26 Ebrill 2024 12 Ebrill 2024

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

395 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Ysgol Trefnant – Tynnu RAAC a ffurfio to newydd” 22 Ebrill 2024 26 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Evaluation of the Delivery of Denbighshire Shared Prosperity Funded Projects 15 Ebrill 2024 19 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Cwblhau'r gwaith adnewyddu tai yn 2-16 Aquarium Street 24 Ebrill 2024 19 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Ailddatblygu Cae Chwarae Cae Ddôl 02 Ebrill 2024 15 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Tendr Prawf Iechyd TG PSN 10 Ebrill 2024 13 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Gwasanaeth Hunan-eiriolaeth 15 Ebrill 2024 11 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Ysgol Dinas Bran, Llangollen – Adnewyddu Labordai Gwyddoniaeth (Cyfnod 2) 25 Mawrth 2024 04 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Cynllun Rheoli Llifogydd Naturiol Gwyddelwern 02 Ebrill 2024 29 Ionawr 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Pont y Ddraig Maintenance Contract 22 Chwefror 2024 23 Ionawr 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS  Provision of Regional and Local Press Advertising for Denbighshire County Council 19 Chwefror 2024 19 Ionawr 2024
  • ...

CY 1 CY 40

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 1
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 14 251
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 8 194
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 3 64
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 2 63

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.