Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0412
Enw
Sport Wales
Cyfeiriad
Sport Wales National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, GB
Ffôn
+44 2920338243
Ffacs
Cod NUTS
UKL22
Ebost
finance@sport.wales
URL Gwefan
http://www.sport.wales
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
Ceri Twohey
Cyfeiriad
Sport Wales National Centre, Cardiff, CF11 9SW
Ffôn
02920338243
Ffacs
Ebost
ceri.twohey@sportwales.org.uk

Disgrifiad


            

Pwrcasu


            

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

3 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  New Operating Model for National Governing Bodies of Sport 08 Gorffennaf 2024 18 Mehefin 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Main Reception Lift Refurbishment 12 Gorffennaf 2024 18 Mehefin 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Procurement of EDI expertise (Recruitment and Training) 02 Gorffennaf 2024 18 Mehefin 2024

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

121 Canlyniadau

 • ...

CY 1 CY 13

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 6 115
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 7 105
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 0 6
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 0 5

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.