Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA72642
Enw
Metropolitan Police Service
Cyfeiriad
Empress State Building, Lillie Road, Earls Court, Greater London, SW6 1TR, UK
Ffôn
N/a
Ffacs
Cod NUTS
Ebost
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

48 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Digital Forensic Cell Site Analysis for Geolocation Services 24 Mai 2024 13 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Mobile Judgement Range 07 Mai 2024 06 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  1599 - Mobile Judgement Ranges 07 Mai 2024 05 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  The Supply of Vehicle Locksmith Services to MPS Vehicle Recovery and Examination Services (VRES) 07 Mawrth 2024 02 Chwefror 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Architecture and Business Analysts Managed Service 17 Rhagfyr 2023 19 Tachwedd 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Interactive Exercise Tool For Businesses (ACT in a BOX) 29 Medi 2023 16 Medi 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of Training Ammunition 02 Hydref 2023 31 Awst 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  THE SUPPLY AND DELIVERY OF GLUE LABORATORY CABINETS 28 Awst 2023 24 Awst 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  National Boarding Up Services 29 Medi 2023 29 Mehefin 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  The Supply and Delivery of Ductless Laboratory Cabinets 19 Gorffennaf 2023 16 Mehefin 2023

CY 1 CY 5

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 0 0
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 0
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 4 48
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 7 35

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.