Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Canolfan Mileniwm Cymru - Gofodau Creu, Cyfnod 1
Cyhoeddwyd gan: Wales Millennium Centre
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Canolfan Mileniwm Cymru am apwyntio practis pensaernïol neu asiantaeth ddylunio gymwysedig i ddatblygu Astudiaeth Ddichonoldeb Bensaernïol ar gyfer datblygu Gofodau Creu – o fewn fframwaith camau datblygu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain. Bydd y Gofodau Creu yn cynnig safle ffisegol a digidol ar gyfer cynnal gweithgareddau dysgu creadigol a rhan o’r rhaglen gymunedol.
Rydym yn chwilio am bractis a fydd yn gweithio gydag ac yn cefnogi tîm Canolfan Mileniwm Cymru a’i rhanddeiliaid, yn benodol pobl ifanc, cymunedau ac artistiaid, mewn ffordd weithredol i fireinio’u gofynion i gyrraedd opsiwn dewisol. Rydym hefyd yn rhagweld y bydd angen i ni ddefnyddio ymgynghorwyr cost fel rhan o is-gytundeb, i ddarparu cwmpas costau ar gyfer y cynlluniau. Bydd hyn yn ein galluogi i godi mwy o arian ar gyfer costau datblygu cyfalaf rhagamcanol. Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawlfraint i’r gwaith a gynhyrchir yn y cytundeb hwn. Os caiff y cytundeb cychwynnol ei gwblhau’n llwyddiannus, mae’n debygol y byddwn yn gofyn i’r practis cyfredol gwblhau hyd at RIBA 3. Ar hyn o bryd, tybiwn y byddwn yn cyhoeddi gwahoddiad i dendro ar ddiwedd RIBA 3 ar gyfer gwaith dylunio ac adeiladu (RIBA 4-6). Byddwn yn adolygu’r rhagdybiaethau cyfredol ar ddiwedd yr Astudiaeth Ddichonoldeb Bensaernïol ac rydym yn cadw’r hawl bob amser i beidio symud ymlaen gyda’r cais llwyddiannus.
DARLLENWCH Y DDOGFEN BRIFFIO SYDD WEDI’I HATODI.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wales Millennium Centre

Arts & Creative Department, Bute Place, Cardiff Bay,

Cardiff

CF10 5AL

UK

Ms Emma Evans

+44 7764326124

Rhiannon.Coakley@wmc.org.uk

http://www.wmc.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Canolfan Mileniwm Cymru - Gofodau Creu, Cyfnod 1

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mae Canolfan Mileniwm Cymru am apwyntio practis pensaernïol neu asiantaeth ddylunio gymwysedig i ddatblygu Astudiaeth Ddichonoldeb Bensaernïol ar gyfer datblygu Gofodau Creu – o fewn fframwaith camau datblygu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain. Bydd y Gofodau Creu yn cynnig safle ffisegol a digidol ar gyfer cynnal gweithgareddau dysgu creadigol a rhan o’r rhaglen gymunedol.

Rydym yn chwilio am bractis a fydd yn gweithio gydag ac yn cefnogi tîm Canolfan Mileniwm Cymru a’i rhanddeiliaid, yn benodol pobl ifanc, cymunedau ac artistiaid, mewn ffordd weithredol i fireinio’u gofynion i gyrraedd opsiwn dewisol. Rydym hefyd yn rhagweld y bydd angen i ni ddefnyddio ymgynghorwyr cost fel rhan o is-gytundeb, i ddarparu cwmpas costau ar gyfer y cynlluniau. Bydd hyn yn ein galluogi i godi mwy o arian ar gyfer costau datblygu cyfalaf rhagamcanol. Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawlfraint i’r gwaith a gynhyrchir yn y cytundeb hwn. Os caiff y cytundeb cychwynnol ei gwblhau’n llwyddiannus, mae’n debygol y byddwn yn gofyn i’r practis cyfredol gwblhau hyd at RIBA 3. Ar hyn o bryd, tybiwn y byddwn yn cyhoeddi gwahoddiad i dendro ar ddiwedd RIBA 3 ar gyfer gwaith dylunio ac adeiladu (RIBA 4-6). Byddwn yn adolygu’r rhagdybiaethau cyfredol ar ddiwedd yr Astudiaeth Ddichonoldeb Bensaernïol ac rydym yn cadw’r hawl bob amser i beidio symud ymlaen gyda’r cais llwyddiannus.

DARLLENWCH Y DDOGFEN BRIFFIO SYDD WEDI’I HATODI.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Rural Office For Architecture Ltd

14 King Street, Felindre ,

Carmarthen

SA311BH

UK
www.ruralofficeforarchitecture.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

16

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109616)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  06 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Rhiannon.Coakley@wmc.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71200000Architectural and related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN357915: Canolfan Mileniwm Cymru - Gofodau Creu, Cyfnod 1
Dyddiad Cyhoeddi: 28/01/21
Dyddiad Cau: 16/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wales Millennium Centre
APR362008: Canolfan Mileniwm Cymru - Gofodau Creu, Cyfnod 1
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wales Millennium Centre
APR362008: Canolfan Mileniwm Cymru - Gofodau Creu, Cyfnod 1
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wales Millennium Centre

Copyright © GwerthwchiGymru