Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: South West & Mid Wales Regional Civil Engineering Services
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: ** PLEASE NOTE THAT THIS IS A CONTRACT AWARD NOTICE, NOT A CONTRACT OPPORTUNITY**
Contract Award Notice to establish a framework of pre-qualified and suitably experienced consulting engineers to enable the participating local authorities to procure a full range of engineering design services to meet their specific needs. The services will be fully defined in the Contract Notice and tender documentation.
The participating authorities are committed to contributing to the social, economic and environmental well-being of the wider community through the application of Community Benefits. Accordingly, the successful suppliers will be expected to include measures when delivering the project.
The participating authorities are:-
Carmarthenshire County Council
Ceredigion County Council
Pembrokeshire County Council
Powys County Council
Neath-Port Talbot County Borough Council
Swansea Council
In addition to the named Authorities the following organisation will also be able call off the Framework:
Cwm Environmental Ltd
CPV: 71310000, 71320000, 71317210, 71311210, 71311220, 71521000, 71324000, 71000000, 71300000, 71400000, 71500000, 71600000, 71800000, 71313000, 71313400, 71313440, 71313450, 71332000, 71351810, 71311200, 90733700, 71314000, 71410000, 71900000, 71354500, 73112000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

E-bost: JAMaughan@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.1) Enw a chyfeiriad

Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Ffôn: +44 1437775905

E-bost: procurement@pembrokeshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.pembrokeshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0255

I.1) Enw a chyfeiriad

City & County of Swansea

Civic Centre

Swansea

SA1 3SN

UK

Ffôn: +44 1792637242

E-bost: procurement@swansea.gov.uk

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.swansea.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254

I.1) Enw a chyfeiriad

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Ffôn: +44 1970633050

E-bost: ymholidadau.caffael@ceredigion.gov.uk

NUTS: UKL1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.ceredigion.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0491

I.1) Enw a chyfeiriad

Powys County Council

County Hall

Llandrindod Wells

LD1 5LG

UK

Ffôn: +44 01597826000

E-bost: commercialservices@powys.gov.uk

NUTS: UKL24

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.powys.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0354

I.1) Enw a chyfeiriad

Neath Port Talbot County Borough Council

Civic Centre

Port Talbot

SA13 1PJ

UK

Ffôn: +44 1639763929

E-bost: procurement@npt.gov.uk

NUTS: UKL17

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.npt.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0274

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

South West & Mid Wales Regional Civil Engineering Services

II.1.2) Prif god CPV

71310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

** PLEASE NOTE THAT THIS IS A CONTRACT AWARD NOTICE, NOT A CONTRACT OPPORTUNITY**

Contract Award Notice to establish a framework of pre-qualified and suitably experienced consulting engineers to enable the participating local authorities to procure a full range of engineering design services to meet their specific needs. The services will be fully defined in the Contract Notice and tender documentation.

The participating authorities are committed to contributing to the social, economic and environmental well-being of the wider community through the application of Community Benefits. Accordingly, the successful suppliers will be expected to include measures when delivering the project.

The participating authorities are:-

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Neath-Port Talbot County Borough Council

Swansea Council

In addition to the named Authorities the following organisation will also be able call off the Framework:

Cwm Environmental Ltd

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 36 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71320000

71317210

71311210

71311220

71521000

71324000

71000000

71300000

71400000

71500000

71600000

71800000

71313000

71313400

71313440

71313450

71332000

71351810

71311200

90733700

71314000

71410000

71900000

71354500

73112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL24

UKL18

UKL17

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Contract Award Notice to establish a framework agreement to deliver high quality services in the fields of highways, structures and transportation engineering to

include project management, technical advice, design, technical surveys, construction management and management of services.

The services will relate to work within the South West & Mid Wales Region as defined in the tender documents.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 250-626823

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

18/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 14

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 14

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Amey Consulting

5 Callaghan Square

Cardiff

CF105BT

UK

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ARCADIS CONSULTING (UK) LTD

ARCADIS CONSULTING (UK) LTD, Arcadis House, 34 York Way

LONDON

N19AB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Atkins

12 Orchard Street, 12 Orcahrd Street

Swansea

SA15AD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Capita Property & Infrastructure Ltd

St Davids House, Pascal Close

Cardiff

CF30LW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mott MacDonald Main Account

Mott MacDonald, 2 Callaghan Square

Cardiff

CF105BT

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WSP UK

Regus House, Falcon Drive

Cardiff

CF104RU

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 36 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To ensure the resilience of the Framework throughout the term the Councils will be operating a reserve list of three consultants.

This information was detailed in the document Instructions to Tender, Appendix 2.

The Reserve Consultants are as follows:

AECOM, 1 Callaghan Way, Cardiff, CF10 5BT

Burroughs, 4 Radnor Court, 256 Cowbridge Road, Cardiff, CF5 1GZ

Sweco UK Limited, Grove House, Mansion Gate Drive, Leeds, LS7 4DN

(WA Ref:109191)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: JAMaughan@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71521000Construction-site supervision servicesConstruction supervision services
71310000Consultative engineering and construction servicesEngineering services
71800000Consulting services for water-supply and waste consultancyArchitectural, construction, engineering and inspection services
71314000Energy and related servicesConsultative engineering and construction services
71320000Engineering design servicesEngineering services
71300000Engineering servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71313440Environmental Impact Assessment (EIA) services for constructionEnvironmental engineering consultancy services
71313400Environmental impact assessment for constructionEnvironmental engineering consultancy services
71313450Environmental monitoring for constructionEnvironmental engineering consultancy services
71332000Geotechnical engineering servicesMiscellaneous engineering services
90733700Groundwater pollution monitoring or control servicesServices related to water pollution
71317210Health and safety consultancy servicesHazard protection and control consultancy services
71311210Highways consultancy servicesCivil engineering consultancy services
71311220Highways engineering servicesCivil engineering consultancy services
71900000Laboratory servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
73112000Marine research servicesResearch services
71354500Marine survey servicesMap-making services
71324000Quantity surveying servicesEngineering design services
71600000Technical testing, analysis and consultancy servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71351810Topographical servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
71311200Transport systems consultancy servicesCivil engineering consultancy services
71400000Urban planning and landscape architectural servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71410000Urban planning servicesUrban planning and landscape architectural services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC355360: South West & Mid Wales Regional Civil Engineering Services
Dyddiad Cyhoeddi: 21/12/20
Dyddiad Cau: 08/02/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
APR362531: South West & Mid Wales Regional Civil Engineering Services
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council

Copyright © GwerthwchiGymru