Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: AsBo and NoBo consultants
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 09/02/21
Dyddiad Cau: 11/03/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: TfW are looking to appoint several suppliers to a Framework to carry out AsBo, NoBo and DeBo assessments across the network. The certification Body will need to carry out the CSM Risk Evaluation and Assessment work.
The suppliers will be required to undertake the role of the Notifiable, Designated and Assessment Bodies in association with the design, construction, and eventual commissioning into service of a railway.
Work will be done in accordance with the Railways (Interoperability) Regulations 2011 (as amended) and the Common Safety Method for Risk Evaluation & Assessment (CSM-RA).
CPV: 60200000, 71313410, 90711100, 63711000, 34632200, 34940000, 35262000, 45234100, 45234115, 48140000, 50220000, 71311230, 72212140, 79417000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Person cyswllt: Leanne Millard

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://trc.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

AsBo and NoBo consultants

Cyfeirnod: C000369.00

II.1.2) Prif god CPV

60200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

TfW are looking to appoint several suppliers to a Framework to carry out AsBo, NoBo and DeBo assessments across the network. The certification Body will need to carry out the CSM Risk Evaluation and Assessment work.

The suppliers will be required to undertake the role of the Notifiable, Designated and Assessment Bodies in association with the design, construction, and eventual commissioning into service of a railway.

Work will be done in accordance with the Railways (Interoperability) Regulations 2011 (as amended) and the Common Safety Method for Risk Evaluation & Assessment (CSM-RA).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71313410

90711100

63711000

34632200

34940000

35262000

45234100

45234115

48140000

50220000

71311230

72212140

79417000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this tender is to identify and appoint competent contractors with sound experience of undertaking AsBo, NoNo and DeBo assessments across the network.

The certification Body will need to carry out the CSM Risk Evaluation and Assessment work for our network.

The suppliers will be required to undertake the role of the Notifiable, Designated and Assessment Bodies in association with the design, construction, and eventual commissioning into service of a railway.

The Notified Body (NoBo) – will provide independent verification of each project’s compliance with the appointed Technical Specifications for interoperability (TSIs) under the Railway (Interoperability) Regulations 2011 (RIR)

The Designated Body (DeBo) – will provide independent verification of the project’s compliance with the Notified National Technical Rules (NNTRs)

The Assessment Body (AsBo) – will provide the activities required to independently assess each stations project’s compliance.

The Framework will run for an initial two (2) years with two (2) options to extend for a 12-month period.

Due to the time constraints the first work package, Deeside will form part of the initial tender process and the supplier who has ranked 1st will be allocated the project and any future projects will be procured via a mini competition under the framework.

Further information can be found in the ITT documents via Etenderwales

https://etenderwales.bravosolution.co.uk ITT_85306 Project_46209

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Extension option for a further 24 months in 12 month intervals

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

TfW are looking for qualified suppliers under the Rail Products (Inc. Interoperability) only.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 3

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 11/03/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 11/03/2021

Amser lleol: 12:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

2024

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Transport for Wales (‘TfW’) is currently working to transform the Wales and Borders Rail Service and is developing plans for implementing and operating a South Wales Metro. The vision is to provide a service that is truly 'turn up and go', with better integration with other modes of transport, including buses, and flexible ticketing options. Travellers will be able to move easily across the south-east Wales region with improved capacity, improved quality and improved passenger information.

TfW will appoint a multi supplier framework for Assessment Body and Nominated Body services for stations across the network.

The works will cover all stations across the network.

Individual packages will provide details of each site and nature/extend of the requirement.

The Framework will run for an initial two (2) years with two (2) options to extend for a 12-month period.

Due to the time constraints the first work package, Deeside will form part of the initial tender process and the supplier who has ranked 1st will be allocated the project and any future project will be procured via a mini competition under the framework.

To gain access to the tender documentation please use the link https://etenderwales.bravosolution.co.uk ITT_85306 Project_46209

Please note this Contract Notice is a replacement Notice for S2W Id Nr FEB358069 due to publication issues with FTS

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=108099

(WA Ref:108099)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35262000Crossing control signalling equipmentPolice signs
34632200Electrical signalling equipment for railwaysRailways traffic-control equipment
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
71311230Railway engineering servicesCivil engineering consultancy services
34940000Railway equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts
45234115Railway signalling worksConstruction work for railways and cable transport systems
72212140Railway traffic control software development servicesProgramming services of application software
48140000Railway traffic control software packageIndustry specific software package
60200000Railway transport servicesTransport services (excl. Waste transport)
50220000Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipmentRepair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
71313410Risk or hazard assessment for constructionEnvironmental engineering consultancy services
90711100Risk or hazard assessment other than for constructionEnvironmental impact assessment other than for construction
79417000Safety consultancy servicesBusiness and management consultancy services
63711000Support services for railway transportSupport services for land transport

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru