Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Corporate Workwear and PPE
OCID: ocds-kuma6s-127978
ID yr Awdurdod: AA0281
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Council wishes to appoint a supplier or suppliers or for the provision and ongoing replenishment of a range of workwear (including domestic and catering) and Personal. Protective Equipment (PPE).
To promote the opportunities available to providers Carmarthenshire is holding a market briefing session, which will be held at the Ffwrness in Llanelli on the 8th February 2023 at 14:00. The briefing session will provide an overview of the new Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live in May 2023. Business Wales will also be in attendance to explain the tendering advice and support they offer.
Please register to attend the event by emailing Kim Baker at KBaker@carmarthenshire.gov.uk
CPV: 18000000, 18000000, 18000000, 18000000, 18000000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Ffôn: +44 1267234567

E-bost: JNWillis@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Corporate Workwear and PPE

II.1.2) Prif god CPV

18000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council wishes to appoint a supplier or suppliers or for the provision and ongoing replenishment of a range of workwear (including domestic and catering) and Personal. Protective Equipment (PPE).

To promote the opportunities available to providers Carmarthenshire is holding a market briefing session, which will be held at the Ffwrness in Llanelli on the 8th February 2023 at 14:00. The briefing session will provide an overview of the new Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live in May 2023. Business Wales will also be in attendance to explain the tendering advice and support they offer.

Please register to attend the event by emailing Kim Baker at KBaker@carmarthenshire.gov.uk

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

General workwear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of General Workwear

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Catering and Domestic Wear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of Catering and Domestic Wear.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Leisure and Recreational Wear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of Leisure and Recreational Wear

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

PPE

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of PPE

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/05/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=127978.

(WA Ref:127978)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

11/01/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
21/02/23 09:59ADDED FILE: Market engagement presentation

Market engagement presentation from supplier briefing session held on 08/02/23
21/02/23 10:00ADDED FILE: Business Wales presentation

Business Wales presentation from supplier briefing session held on 08/02/23
21/02/23 10:01ADDED FILE: Q & A's

Questions and answers from supplier briefing session held on 08/02/23
Prif Gyswllt: JNWillis@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18000000Clothing, footwear, luggage articles and accessoriesMaterials and Products

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN423692: Corporate Workwear and PPE
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/23
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
MAR431269: Corporate Workwear and PPE
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 20/04/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/01/23Market Engagement Event DetailsMarket Engagement Event Details19.50 KB27
21/02/23Market Engagement Presentation - JL Updated version 30.01.23 terfynol_Market engagement presentation from supplier briefing session held on 08/02/23418.21 KB9
21/02/23Business Wales PresentationJanuary2023Business Wales presentation from supplier briefing session held on 08/02/237.57 MB11
21/02/23Q & A's - Corporate Workwear & PPEQuestions and answers from supplier briefing session held on 08/02/2316.35 KB13

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru