Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)

Corporate Workwear and PPE

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 11 Ionawr 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 11 Ionawr 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-127978
Cyhoeddwyd gan:
Carmarthenshire County Council
ID Awudurdod:
AA0281
Dyddiad cyhoeddi:
11 Ionawr 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The Council wishes to appoint a supplier or suppliers or for the provision and ongoing replenishment of a range of workwear (including domestic and catering) and Personal. Protective Equipment (PPE). To promote the opportunities available to providers Carmarthenshire is holding a market briefing session, which will be held at the Ffwrness in Llanelli on the 8th February 2023 at 14:00. The briefing session will provide an overview of the new Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live in May 2023. Business Wales will also be in attendance to explain the tendering advice and support they offer. Please register to attend the event by emailing Kim Baker at KBaker@carmarthenshire.gov.uk CPV: 18000000, 18000000, 18000000, 18000000, 18000000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Ffôn: +44 1267234567

E-bost: JNWillis@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Corporate Workwear and PPE

II.1.2) Prif god CPV

18000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council wishes to appoint a supplier or suppliers or for the provision and ongoing replenishment of a range of workwear (including domestic and catering) and Personal. Protective Equipment (PPE).

To promote the opportunities available to providers Carmarthenshire is holding a market briefing session, which will be held at the Ffwrness in Llanelli on the 8th February 2023 at 14:00. The briefing session will provide an overview of the new Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live in May 2023. Business Wales will also be in attendance to explain the tendering advice and support they offer.

Please register to attend the event by emailing Kim Baker at KBaker@carmarthenshire.gov.uk

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

General workwear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of General Workwear

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Catering and Domestic Wear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of Catering and Domestic Wear.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Leisure and Recreational Wear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of Leisure and Recreational Wear

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

PPE

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of PPE

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/05/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=127978.

(WA Ref:127978)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

11/01/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
18000000 Eitemau ac ategolion dillad, esgidiau a bagiau Deunyddiau a Chynhyrchion

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
11 Ionawr 2023
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw Awdurdod:
Carmarthenshire County Council
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
20 Ebrill 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Carmarthenshire County Council
Dyddiad cyhoeddi:
23 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Carmarthenshire County Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
JNWillis@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
21/02/2023 09:59
ADDED FILE: Market engagement presentation
Market engagement presentation from supplier briefing session held on 08/02/23
21/02/2023 10:00
ADDED FILE: Business Wales presentation
Business Wales presentation from supplier briefing session held on 08/02/23
21/02/2023 10:01
ADDED FILE: Q & A's
Questions and answers from supplier briefing session held on 08/02/23

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx16.35 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx19.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pptx
pptx7.57 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.