Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Sub-Titling Service
Cyhoeddwyd gan: Senedd Cymru / Welsh Parliament
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau: 12/07/21
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Senedd currently subtitles its in-house videos by transcribing the content and subsequently translating the transcription to provide bilingual subtitles in line with the Official Languages Scheme namely English and Welsh, and for accessibility purposes. This includes using a mix of editing tools including Adobe Premier Pro, YouTube and Clideo.
The Senedd is looking to put a contract in place for bilingual (English and Welsh) Sub-titling services. The services required will include sub-titling video and social media clips. The content will be sent in MP4 format and will vary in duration.
CPV: 79530000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay

Cardiff

CF99 1SN

UK

Ffôn: +44 3002006549

E-bost: helena.heath@senedd.wales

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0424

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Devolved Legislation

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Sub-Titling Service

Cyfeirnod: 1200/HH

II.1.2) Prif god CPV

79530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Senedd currently subtitles its in-house videos by transcribing the content and subsequently translating the transcription to provide bilingual subtitles in line with the Official Languages Scheme namely English and Welsh, and for accessibility purposes. This includes using a mix of editing tools including Adobe Premier Pro, YouTube and Clideo.

The Senedd is looking to put a contract in place for bilingual (English and Welsh) Sub-titling services. The services required will include sub-titling video and social media clips. The content will be sent in MP4 format and will vary in duration.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 220 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Senedd currently subtitles its in-house videos by transcribing the content and subsequently translating the transcription to provide bilingual subtitles in line with the Official Languages Scheme namely English and Welsh, and for accessibility purposes. This includes using a mix of editing tools including Adobe Premier Pro, YouTube and Clideo.

The Senedd is looking to put a contract in place for bilingual (English and Welsh) Sub-titling services. The services required will include sub-titling video and social media clips. The content will be sent in MP4 format and will vary in duration.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Method Statement / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Test Piece / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract opportunity for the renewal of this service will be advertised in May 2026

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Details are outlined in the Procurement documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/07/2021

Amser lleol: 10:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 15/07/2021

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

May 2026

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers will need to be registered on the Bravo Solution portal in order to obtain the Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) and view the supporting Procurement documents. If you are not already registered you can register by going to www.etenderwales.bravosolution.co.uk. It is free to register on this portal. Once registered:-

- Click the 'Open Access PQQs' link

- Click on the relevant PQQ to access the content (pqq_33123 - Sub-Titling Service)

- Click the 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left-hand side of the page. This will move the PQQ into your 'My PQQs' page

- Click on the PQQ code. You can now access any attachments by clicking the 'Settings and Buyer Attachments' in the 'Actions' box

- You can now choose to 'Reply' to the PQQ and submit your response

Please note that the Procurement documents will be uploaded into the 'Supplier Attachments' area under 'Settings' for all suppliers to view.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=111104

(WA Ref:111104)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: helena.heath@senedd.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79530000Translation servicesOffice-support services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru