Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Minor Works, Reactive Repairs and Heathing & Electrical Framework
Cyhoeddwyd gan: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This is a housekeeping exercise. Bidders have been notified as to the outcome of this tender in 2016

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Property Services, Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park,

Abergele

LL22 8LJ

UK

Charlotte Bennett

+44 1745335561


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Minor Works, Reactive Repairs and Heathing & Electrical Framework

2.2

Disgrifiad o'r contract

This is a housekeeping exercise. Bidders have been notified as to the outcome of this tender in 2016

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44621110 Central-heating radiators
44621220 Central-heating boilers
45262500 Masonry and bricklaying work
45311100 Electrical wiring work
50000000 Repair and maintenance services
50720000 Repair and maintenance services of central heating
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Wates

Quinton Business Park ,

Birmingham

B32 1AF

UK
www.wates.co.uk
Jesse Williams & Son ( Builders ) Ltd

18 Bryn Seiri Road, Gyffin North Wales,

Conwy

LL32 8NR

UK
Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST1 5SH

UK
www.novussolutions.co.uk
Anthony Dever Construction Ltd (Adever)

Unit 7 F, Colomendey Industrial Estate, Rhyl Road,

Denbigh

LL16 5TA

UK
www.adever.co.uk
Pentraeth Fire And Security Ltd

Unit 17, Pentraeth Industrial Estate,

Pentraeth

LL75 8LJ

UK
Falconer Electricals Ltd

Unit 5, Griffin Industrial Estate,

Penrhyndeudraeth

LL48 6LE

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  31 - 03 - 2016

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

10

5.4

Gwybodaeth Arall

This is a housekeeping exercise. Bidders have been notified as to the outcome of this tender in 2016.

(WA Ref:90523)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44621220Central-heating boilersRadiators and boilers
44621110Central-heating radiatorsRadiators and boilers
45311100Electrical wiring workElectrical wiring and fitting work
45262500Masonry and bricklaying workSpecial trade construction works other than roof works
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50720000Repair and maintenance services of central heatingRepair and maintenance services of building installations

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT108930: Minor Works, Reactive Repairs and Heathing & Electrical Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 30/10/15
Dyddiad Cau: 11/12/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
MAR287751: Minor Works, Reactive Repairs and Heathing & Electrical Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Copyright © GwerthwchiGymru