Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Corporate Workwear and PPE
OCID: ocds-kuma6s-127978
ID yr Awdurdod: AA0281
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 20/04/23
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Council wishes to appoint a supplier or suppliers or for the provision and ongoing replenishment of a range of workwear (including domestic and catering) and Personal. Protective Equipment (PPE).
The tender is split into 4 lots and suppliers can bid on one or more. The lots involve:
Lot 1General workwear
Lot 2 Catering and domestic wear
Lot 3 Leisure and recreational wear
Lot 4 PPE
The framework shall be for 2 years with a further 12-month extension with the option of extending for a further 12 months. This will be subject to available budget, satisfactory performance, and agreement by all parties.
CPV: 18000000, 18000000, 18000000, 18000000, 18000000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Ffôn: +44 1267234567

E-bost: JNWillis@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Corporate Workwear and PPE

II.1.2) Prif god CPV

18000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council wishes to appoint a supplier or suppliers or for the provision and ongoing replenishment of a range of workwear (including domestic and catering) and Personal. Protective Equipment (PPE).

The tender is split into 4 lots and suppliers can bid on one or more. The lots involve:

Lot 1General workwear

Lot 2 Catering and domestic wear

Lot 3 Leisure and recreational wear

Lot 4 PPE

The framework shall be for 2 years with a further 12-month extension with the option of extending for a further 12 months. This will be subject to available budget, satisfactory performance, and agreement by all parties.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

General workwear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of General Workwear

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

12-month extension with the option of extending for a further 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Catering and Domestic Wear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of Catering and Domestic Wear.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

12-month extension with the option of extending for a further 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Leisure and Recreational Wear

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of a range of Leisure and Recreational Wear

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

12-month extension with the option of extending for a further 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

PPE

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to appoint a supplier for the provision and ongoing replenishment of PPE

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

12-month extension with the option of extending for a further 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 4

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-000809

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/04/2023

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 24/04/2023

Amser lleol: 12:00

Place:

Carmarthenshire

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

6 months prior to end of the framework

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To assist you in locating these opportunities on the BRAVO E Procurement System the project code is: project_52597

As this is an Open procedure, Tenderers must ensure that all ITT questions are fully responded to. The following ITT Project codes may further assist you in locating the opportunities:

ITT Code: itt_101230

Please also ensure you check the Attachments area for any documents/ information which may assist you with your submission or you are required to upload as part of your submission as per information contained within the tender pack.

Suppliers Instructions How to express interest in this Tender:

1. Register your company on the etenderwales portal (this is only required once)

- Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

- Click the "Suppliers register here" link

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click "Save" when complete

- You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure)

- Agree to the terms and conditions and click "continue"

2. Express an Interest in the Project

- Login to the portal with the username/password

- Click the "ITTs Open to All Suppliers" link. (These are Invitation to Tender Documents open to any registered supplier)

- Click on the relevant ITT to access the content.

- Click the "Express Interest" button at the top of the screen

- This will move the ITT into your "My ITTs" page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the ITT code, you can now access any attachments by clicking the ''''Buyer Attachments" on the left hand side of the screen

3. Responding to the tender

- At the top of the screen you can choose to Create Response or Decline to Respond (please give a reason if declining)

- You can now use the Messages function on to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon - Fri (8am - 6pm) on:

- email: help@bravosolution.co.uk

- Phone: 0800 368 4850/ Fax: 020 7080 0480

Tenders or Requests to Participate must be sent to:

Official name:

www.etenderwales.bravosolution.co.uk

Postal Address:

Carmarthenshire County Council will be conducting this procurement exercise through the Value Wales e-Tendering portal. This can be found at www.etenderwales.bravosolution.co.uk , all information may be downloaded and returned though this channel.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=129308

(WA Ref:129308)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
28/03/23 15:24Liv tender webinar

Live Tender Webinar – Carmarthenshire County Council –
Corporate Workwear & PPE

6th April 11.00am-1.00pm

Business Wales will be delivering a tender specific webinar that will offer support and guidance in developing your skills and knowledge to tender for the Corporate Workwear & PPE contract.

The webinar will include: -
• Navigation of Sell2Wales
• Navigation of etenderwales website
• Highlighting buyer requirements
• Guidance on creating high quality responses.
• Understanding evaluation model

To book your place on this webinar please contact Business Wales on 01267 233 749 or e-mail westwales@businesswales.org.uk. This webinar will be presented using the Zoom platform. On receipt of your booking, we will provide you with the link to the webinar.
28/03/23 15:25Gweminar Tendro Byw

Gweminar Tendro Byw - Cyngor Sir Gaerfyrddin
Dillad Gwaith Corfforaethol a PPE

6ed Ebrill 11am-1.00pm

Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro penodol a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i dendro ar gyfer y Cytundeb.Dillad Gwaith Corfforaethol a PPE.

Bydd y gweminar yn cynnwys: -
• Defnyddio GwerthwchiGymru
• Defnyddio EdendrCymru
• Pwysleisio anghenion y prynwr
• Arweiniad ar greu ymatebion o safon uchel.
• Deall model gwerthuso

I archebu lle ar y gweminar yma, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01267 233 749 neu e-bost waleswales@businesswales.org.uk. Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno ar blatform Zoom. Ar dderbyn eich cais mynychu, byddwn yn darparu’r linc i’r gwemiar.
Prif Gyswllt: JNWillis@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18000000Clothing, footwear, luggage articles and accessoriesMaterials and Products

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN423692: Corporate Workwear and PPE
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/23
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
Cuddio plant
MAR431269: Corporate Workwear and PPE
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 20/04/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
JAN464266: Corporate Workwear and PPE
Dyddiad Cyhoeddi: 23/01/24
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council

Copyright © GwerthwchiGymru