Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

MWEU41 INTERNAL AND EXTERNAL SIGNAGE FRAMEWORK

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 08 Mawrth 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 08 Mawrth 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-139756
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
08 Mawrth 2024
Dyddiad Cau:
22 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF INTERNAL AND EXTERNAL SIGNAGE CPV: 34928470, 44423400, 44423400, 44423400.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE SERVICE

Service Headquarters, Lime Grove Avenue, Carmarthen, Sa31 1Eg

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Person cyswllt: Liann Phillips

Ffôn: +44 01267226892

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.1) Enw a chyfeiriad

Aberystwyth University

c/o Finance Office, Student Welcome Centre, Penglais Campus

Aberystwyth

SY23 3FB

UK

Ffôn: +44 1970628716

E-bost: tenstaff@aber.ac.uk

NUTS: UKL1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.aber.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1009

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

MWEU41 INTERNAL AND EXTERNAL SIGNAGE FRAMEWORK

Cyfeirnod: MWEU41

II.1.2) Prif god CPV

34928470

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF INTERNAL AND EXTERNAL SIGNAGE

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 290 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 Western – Carmarthenshire and Pembrokeshire (MAWWFRA)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44423400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

CARMARTHENSHIRE AND PEMBROKESHIRE

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking tenders for the provision of an Internal and External Signage framework.

The successful supplier will be required to design, produce and install bilingual signage, the requirement will also include works to renew repair or update existing signage, and remove existing signage for retention or refitting at a later date.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10%

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

A further 24 month extension is available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 Southern –Swansea and Neath Port Talbot (MAWWFRA)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44423400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

SWANSEA AND NEATH PORT TALBOT

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking tenders for the provision of an Internal and External Signage framework.

The successful supplier will be required to design, produce and install bilingual signage, the requirement will also include works to renew repair or update existing signage, and remove existing signage for retention or refitting at a later date.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: QUALITY / Pwysoliad: 50%

Maes prawf ansawdd: SOCIAL VALUE / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: COST / Pwysoliad: 40%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There is a 24 month extension period available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 Northern – Powys and Ceredigion (MAWWFRA & AU)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44423400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Powys and Ceredigion

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves and Aberystwyth University are seeking tenders for the provision of an Internal and External Signage framework.

The successful supplier will be required to design, produce and install bilingual signage, the requirement will also include works to renew repair or update existing signage, and remove existing signage for retention or refitting at a later date.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10%

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There is a 24 month extension period available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Aberystwyth University are included within this Lot and may also purchase signage as and when required.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 3

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 22/04/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 22/04/2024

Amser lleol: 12:00

Place:

Procurement Department

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Members of the Procurement Department

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

March 2028

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=139756.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:139756)

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=139756

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/03/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
34928470 Arwyddion Dodrefn ffordd
44423400 Arwyddion ac eitemau cysylltiedig Eitemau amrywiol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx149.73 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
pdf
pdf333.63 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf90.25 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
jpg
jpg1.29 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf4.11 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf222.54 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx23.84 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
doc
doc491.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.